Kulttuurirahaston apurahoja jaettiin tutkimukseen myös Lahdessa

Suomen kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahasto jakoi runsaasti apurahoja tieteelle ja tutkimukselle

""Apurahan saajien joukossa oli kymmenkunta Lahden yliopistokeskuksen tutkijaa. Yksi heistä on projektipäällikkö Anu-Liisa Rönkä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta, ja hänen tarinansa kertoo väitöskirjatutkijan arjesta seuraavasti:

– Olen tehnyt väitöskirjaa työn ohessa jo monta vuotta. Tutkimustyöstä on vuosien saatossa tullut harrastus ja elämäntapa. Osallistuin aikanaan Lahden yliopistokeskuksen tohtorivalmennusohjelman monitieteiseen tutkijaseminaariin, jota ohjasi professori Antti Karisto. Syksyllä 2006 aloitin jatko-opinnot Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, ja sain ohjaajakseni professori Ilmo Massan, joka on yksi yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen suomalaisia uranuurtajia.

– Väitöskirjassani tarkastelen potentiaalisen ympäristö- ja terveysriskin semanttista puolta – miten ongelmasta puhutaan julkisuudessa ja minkälaisia merkityksiä siihen liitetään. Tapausesimerkkinä on matkapuhelinsäteilyyn yhdistetyt mahdolliset terveysriskit. Tämä aihe ei ainakaan tällä hetkellä liity työhöni Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa, joten en oikein saa suoraa synergiahyötyä tutkimustyön ja muun työn yhdistämisestä – välillistä hyötyä kylläkin, koska julkisen keskustelun prosessit ovat usein samankaltaisia aiheesta riippumatta.

– Minulle on sanottu, ettei kukaan pysty tekemään väitöskirjaa kokonaan työn ohessa ilman tutkimusvapaata. Onneksi olen saanut olla toimivapaalla jo kahteen otteeseen, ja toivon, että vielä kolmaskin vapaajakso järjestyy tämän uuden apurahan turvin. Palmenia on tutkimustyötä tekevä kehittämisorganisaatio, ja siellä kyllä suhtaudutaan henkilökunnan omaankin tutkimustyöhön erittäin myönteisesti ja kannustavasti.

– Tutkimusvapaajaksoilla työhuoneeni on ollut ensin Tiedekirjastossa ja sittemmin Fellmannian tutkijatilassa. Molemmat ovat tarjonneet erinomaisen tuen tutkimustyölle: työtilan, välineet, pääsyn tietokantoihin – ja jopa työyhteisöön kuulumisen tunnetta. Palmenia on sosiaalisesti aktiivinen työyhteisö, ja sellaiseen tottuneena on kiva, että tutkijan kammioon mennessäänkin voi aamuisin tervehtiä talon väkeä ja vaihtaa välillä ajatuksia kollegoiden kanssa.

 

Luettelo apurahojen saajista:
http://www.skr.fi/content/pdf/jakoluettelot/2013/Paijat-Hame_13.4.2013.pdf?from=-4996500312278555

Lisätietoja Päijät-Hämeen rahastosta asiamies Arto Ristola arto.ristola(at)skr.fi ja
http://www.skr.fi/default.asp?docId=12448