Lahdessa työskentelevä DI Nora Sillanpää väittelee Aalto-yliopistossa Espoossa 10.1.2014.

Kokonaisvaltaista tutkimustietoa hulevesien hallinnan uudistamiseen

DI Nora Sillanpään väitöskirjan nimi on Effects of suburban development on runoff generation and water quality – Rakentamisen aiheuttamat muutokset valunnan muodostumiseen ja veden laatuun asuinalueilla

Rakentaminen aiheuttaa merkittäviä muutoksia luonnolliseen veden kiertoon, mikä ilmenee taajama-alueiden tulvinta-, eroosio- ja veden laatuongelmina. Hulevesien hallinnan lähtökohtana tulisi olla luonnontilaisessa veden kierrossa tapahtuvien muutosten vähentäminen, mutta suunnitteluperiaatteiden kehittämistä hidastaa tutkimustiedon vähyys kylmistä ilmasto-olosuhteista.

Väitöskirja vastaa tähän tarpeeseen tarkastelemalla valunnassa, veden laadussa ja lumiolosuhteissa tapahtuvia muutoksia rakennustyömaalla, pientaloalueella ja kerrostaloalueella Espoossa.

Tutkimuksen perusteella usein toistuvilla vesisateilla on tärkeä rooli rakentamisen aiheuttamien muutosten ehkäisyssä, sillä rakentaminen aiheuttaa merkittävimmät muutokset usein toistuvien kesäaikaisten vesisateiden valunnan määrään ja ylivirtaamiin. Talviaikainen valunta ei ole yhtä herkkä rakentamisen aiheuttamille muutoksille, mutta kaupungistuminen lisää haitta-aineiden kertymistä lumipeitteeseen ja katualueille: tienvieruslumi voi käsittää jopa puolet lumeen varastoituneesta haitta-ainekuormituksesta asuinalueella. Kylmänä vuodenaikana huomio tulisikin kiinnittää erityisesti talviaikaisiin päästölähteisiin ja lumen asianmukaiseen käsittelyyn. Väitöskirjan ala Tekninen vesitalous, taajamahydrologia

Väitöksen ajankohta 10.01.2014 klo 12
Paikka Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, luentosali R1, Rakentajanaukio 4 A, 02150, Espoo

Vastaväittäjä professori Maria Viklander, Luleå tekniska universitet, Ruotsi

Valvoja professori Harri Koivusalo, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, Yhdys-kunta- ja ympäristötekniikan laitos

Väitöskirjan verkko-osoite http://lib.tkk.fi/Diss/2014/isbn9789526053745/isbn9789526053745.pdf

Väittelijän yhteystiedot Nora Sillanpää, nora.sillanpaa(at)aalto.fi,
Aalto-yliopisto, Lahden keskus, Niemenkatu 73, 15140 Lahti