Biotalousalan osaamissalkku on uudenlainen tapa kehittää osaamistaan verkko-opintoina. Voit rakentaa omanlaisesi polun uudenlaisen asiantuntijuuteen.

Voit aloittaa opinnot ihan uudella opintojaksolla Näkökulmia biotalouteen. Saat yleiskuvan biotalouden eri osa-alueista, keskeisistä strategioista ja  taloudellisesta merkityksestä. Opintojakso alkaa verkossa 12.9., opintojakso on ilmainen.

Salkkuun voit sen jälkeen valita vaikkapa joitakin seuraavista jaksoista:

Kemia elinympäristössä 4 op,Vesi ja vesistöt 5 op, Kartografian ja geoinformatiikan perusteet 5op, Luonnonvarojen maantiede 4 op,  Paikkatieto tutuksi ilmaisohjelmilla 5 op, Elinkaariajattelu 4 op, Ekotoksikologian perusteet 3 op, Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö 5 op, Metsäenergia 5 op, Kestävä johtaminen 5 op, Solun elämä 5 op, Ympäristövaikutusten arviointi 3 op, Ympäristöriskien arviointi 6 op, Bioenergian tuotantoratkaisut ja lämpöyrittäjyys  5 op

Opintojaksojen tavoitteet ja sisällöt sekä ilmoittautumistiedot löydät https://biotalousasiantuntijalle.wordpress.com/

 

Lisätietoja

Helena Puhakka-Tarvainen
p. 0504302418
helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi

Opinnot liittyvät AVOT-hankkeeseen, jossa ovat mukana useat avoimet yliopistot ja avoimet ammattikorkeakoulut, myös Helsingin ylopiston Avoin yliopisto on mukana.