Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio vahvistaa ympäristöalan osaamista Lahdessa.

Tammikuussa käynnistynyt kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio -tutkimushanke selvittää kaupunkien ekosysteemien toimintaa, rakentamisen vaikutusta ympäristöön sekä näihin liittyvää tietoinfrastruktuuria.

Hankkeen tuloksena Lahteen syntyy kaupunkiympäristön, yhdyskuntatekniikan ja ympäristöinformatiikan tutkimusinfrastruktuuri, joka täydentää ja vahvistaa alueen muuta ympäristöalan tutkimusinfrastruktuuria. Tutkimusyhteistyössä ovat mukana Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Lahden ammattikorkeakoulu.

Ympäristötiedonhallinta uudelle tasolle: koko kaupunkialue koelaboratoriona

Hanke mahdollistaa kaupunkiympäristöön liittyvän tutkimusyhteistyön Lahden seudun ja muualla olevien tutkimusryhmien kesken. Alkuvaiheessa Lahteen rakennetaan koealueverkosto sekä ympäristötietolaboratorio, joka kerää ja tuottaa tietoa kaupunkiympäristön muutoksesta, vesi- ja ainevirroista sekä kaupunkiluonnon tuottamista ekosysteemipalveluista.

Jatkossa kaupunkilaboratorion toimintaan voi tulla mukaan uusia tutkimusryhmiä muualta Suomesta. Hanke tuottaa kokemusta ja osaamista ympäristön mittauksen sekä ympäristöinformatiikan alueilta.

– Koealueverkosto tulee koostumaan 3–5 alueesta, jotka edustavat erilaisia kaupunkialuetyyppejä. Koealueiden tuottama informaatio syötetään projektissa rakennettavaan tietoinfrastruktuuriin, jossa se yhdistetään alueelta olevaan muuhun tietoon, malleihin ja suunnittelutyökaluihin, kertoo professori Ari Jolma Aalto-yliopiston yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitokselta.

Kaupunkiympäristön tilan tärkeimpiä indikaattoreita ovat kaupungin, vesistöjen ja ilmakehän rajapinnoilla kulkevat aine- ja energiavirrat.

– Tutkimuksessa mitataan veden kiertoon ja ilman laatuun liittyviä tekijöitä ja muuttujia kaupunkiekosysteemissä, toteaa professori Heikki Setälä Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitokselta.

– Tarkastelemalla erityisesti kaupunkien hulevesien kulkua ja laatua pystytään saamaan tietoa kaupunkiympäristöstä ja ymmärtämään paremmin kestävien urbaanien ympäristöjen toimintaa, Setälä lisää.

Lahden alueen ympäristöosaajien yhteistyö vahvistuu

Lahden alueelle on syntynyt viime vuosien aikana merkittävä ympäristöosaamisen ja -liiketoiminnan keskittymä. Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio -tutkimushanke rakentaa Lahden alueelle monitieteisen tutkimusyhteistyön alustan ja sitä tukevan infrastruktuurin, joka tukee kestävän kaupungistumisen prosessien analysointia ja hallintaa.

– Tutkimushanke tarjoaa Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille oivallisen harjoitteluympäristön ja aiheita kehittämishankkeisiin, iloitsee yliopettaja Silja Kostia. Ympäristöteknologian koulutusohjelmasta valmistuu vuosittain noin 40 uutta insinööriä ja syksyllä 2012 alkaa kestävän yhdyskuntasuunnittelun ohjelma, joka johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Yhteistyöalustan ytimen muodostavat Helsingin yliopiston kaupunkiekosysteemien tutkimusryhmä, Aalto-yliopiston ympäristösuunnittelun tietotekniikan ja teknisen vesitalouden professuurit sekä Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan koulutusala. Yhteistyöalustaan kuuluvat lisäksi kaupunkiympäristön kehittämisestä Lahden alueella vastaavat päätöksentekijät ja viranomaiset sekä alueen ympäristöalan yritykset ja Lahden yliopistokeskus.

Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio -hanketta koordinoi Aalto-yliopisto ja se toteutetaan ajalla 1.1.2012–30.6.2014. Yliopistojen ja korkeakoulun ulkopuolisesta rahoituksesta vastaavat Päijät-Hämeen liitto EU:n rakennerahasto-ohjelmien kautta sekä Lahden kaupunki.

Lisätietoja:

Professori Ari Jolma
Aalto-yliopisto, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos
ari.jolma(at)aalto.fi puh. 050 347 6463

Professori Harri Koivusalo
Aalto-yliopisto, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos
harri.koivusalo(at)aalto.fi puh. 050 570 9864

Professori Heikki Setälä
Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos, Lahden ympäristökampus
heikki.setala(at)helsinki.fi puh. 050 540 8094

Yliopettaja Silja Kostia
Lahden ammattikorkeakoulu
silja.kostia(at)lamk.fi puh. 050 387 1901