LUTin ja ANDRITZ Oy:n yhteistyön myötä Lahden kampuksen laboratoriotoiminta laajenee ja laitekanta monipuolistuu huomattavasti. Uusi kuitutekniikan tutkimuslaboratorio vahvistaa alueellista biotalousklusteria ja tukee uuden liiketoiminnan syntyä ja kasvua.

LUT-yliopisto ja ANDRITZ Oy käynnistivät vuosi sitten mittavan kuitutekniikan tutkimukseen liittyvän yhteistyön, jonka seurauksena Lahden kampukselle on rakennettu moderni teollisuuden tarpeita palveleva tutkimuslaboratorio.

”Nyt valmistuneet laboratoriotilat mahdollistavat entistäkin paremmin biomassapohjaisten kuitujen ja kuitutuotteiden tutkimuksen, testauksen ja analysoinnin. Uudet tilat palvelevat LUTin tutkimusryhmien, ANDRITZin ja myös koko alueen teollisuuden tarpeita”, LUT-yliopiston dekaani Mari Kallioinen-Mänttäri kuvailee.

Kansainväliseen teknologiakonserni ANDRITZiin kuuluva ANDRITZ Oy on yksi maailman johtavista sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista. Sen päätuotealueita ovat puunkäsittely, kuituprosessit, kemikaalien talteenotto ja massankäsittely. 

Toimitusjohtaja Kari Tuomisen mukaan yritys pyrkii panostamaan yhteistyön avulla etenkin tuotekehitykseen sekä ANDRITZin asemaan innovatiivisen kehityksen edelläkävijänä. 

”Tutkimuslaboratorion sijainti Lahdessa mahdollistaa ANDRITZin ja LUTin tutkijoiden tiiviin yhteistyön. Yhteistyö on ollut mutkatonta. Olemme todella iloisia, että laboratorio valmistui maailman tilanteesta johtuvista logistisista haasteista huolimatta lähes aikataulussa.”

LUTin kuitutekniikan osaaminen tuo paljon etuja yrityksen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Lahden kampuksella työskentelee tällä hetkellä neljä professoria ja kymmenen tutkijaa biojalostamoihin liittyvän tutkimuksen parissa. Tavoitteena on, että määrä kasvaisi lähitulevaisuudessa kaikkiaan 40 henkilöön. Alueella vahvasti vaikuttava Marjatta ja Eino Kollin Säätiö on tukenut niin alan professuureja kuin uutta laboratoriotakin. 

“On ollut hienoa olla mukana vaikuttamassa siihen, miten biotalouden tutkimus ja yhteistyökumppanuudet ovat kehittyneet ja kasvaneet Lahdessa viime vuosina”, Kollin Säätiön asiamies Esko Kolli sanoo. 

Säätiön ja LUT-yliopiston yhteisenä tavoitteena on vahvistaa Lahden talousalueen biotalousklusteria sekä tukea uuden liiketoiminnan syntyä ja kasvua. 

”Laboratoriolla on merkittävä vaikutus alueellisesti. Ne tarjoavat yrityksille sekä korkeakouluille uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja luoda tulevaisuuden ratkaisuja. Yliopistokaupunki Lahti tarvitsee laadukkaita laboratorioita, ja nyt olemme oikealla tiellä”, kaupungin kehitysjohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw sanoo.

Mari Kallioinen-Mänttäri painottaa, ettei näin laaja investointi olisi ollut mahdollinen ilman yhteistyökumppaneiden merkittävää taloudellista tukea.

”Yhteistyö ANDRITZin kanssa on yksi LUTin historian suurimmista yritystoimeksiannoista. Yhteisen tutkimustoiminnan lisäksi olemme pohtineet yhteistyön laajentamista myös kuitututkimuksen ulkopuolelle. Opiskelijoille se näkyy esimerkiksi opinnäytetyö- ja työpaikkamahdollisuuksina.”

Uuden tutkimuslaboratorion avajaisia vietetään 3.11.2022 klo 12–15 LUT-yliopiston Lahden kampuksella. Samana päivänä avajaisten kanssa kampuksella jaetaan Kollin Säätiön myöntämä Metsä360-tunnustuspalkinto, jonka tarkoitus on huomioida suomalaisen metsän jalostusarvoa edistäviä tekoja ja innovaatioita.