Helsingin yliopiston tuore väitöstutkimus osoittaa, että luonnosta löytyviä hyödyllisiä mikrobeja voidaan lisätä sekä kaupunkiluontoon että sisätiloihin. Tulokset ovat hyödynnettävissä käytännön suunnittelu- ja ylläpitotyössä.

FM Laura Soininen väittelee 2.12. Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Towards Immunomodulatory Urban Greening: Enhancing Urban Indoor and Outdoor Microbial Communities with Indoor Vegetation and Novel Plant Substrates. Väitöstilaisuus järjestetään Lahdessa, missä Soininen on tutkimuksensa tehnytkin.

”Tutkin voisiko kaupunkien mikrobiyhteisöjä parantaa maaperä- ja kasvituotteilla terveyden näkökulmasta. Me ihmiset tarvitsemme luontoa monella tavalla voidaksemme hyvin. Myös luonnossa esiintyvät mikrobit auttavat meitä pysymään terveinä. Kaupungeissa näitä apureita tarvittaisiin enemmän.” Soininen kertoo.

Tutkimuksen keskeisin tulos on havainto siitä, että kaupunkivihertämisen terveyttä edistävää potentiaalia voidaan lisätä. Oleellista on mahdollistaa mikrobiologista monimuotoisuutta ja terveyteen liitettyjen mikrobiryhmien esiintyvyyttä viheralueiden välityksellä. Käytännössä näitä valintoja tehdään esimerkiksi kaupunkipuistoja tai työtiloja suunniteltaessa.

kasvualustoja
Tutkimuksessa maa- ja metsätalouden sivuvirtoja sisältäviä kokeellisia kasvualustoja verrattiin tyypilliseen nurmimultaan mikrobiyhteisön koostumuksen osalta vuoden ajan. Kuva: Riikka Puhakka

Soinisen motivaatio tutkimuksen tekoon syntyi halusta auttaa. Allergiat ja autoimmuunisairaudet ovat yhteiskunnassamme arkipäivää. Niiden lääkkeetön ennaltaehkäiseminen näkyisi paitsi hyvinvoinnin kasvuna, myös terveydenhuollon kuormituksen vähentymisenä. Soininen kuvaa tutkimustyön yllättäneen monipuolisuudellaan ja käytännönläheisyydellään. Lahtea hän pitää rauhallisena ja kotoisana paikkana tehdä tutkimusta.

Väitöstilaisuus järjestetään Lahden Tiedepuiston Aalto-auditoriossa (Niemenkatu 73, 15140 Lahti) kello 12. Vastaväittäjänä toimii tutkimusprofessori Taina Pennanen (Luonnonvarakeskus) ja kustoksena professori Heikki Setälä (Helsingin yliopisto).

Artikkelikuva: Tutkimuksessa koehenkilöt altistuivat viherseinille työaikanaan toimistoissaan kahden viikon ajan ja heidän immuunisäätelyään sekä kehon mikrobistoa seurattiin ja verrattiin kontrolliryhmään. Kuva: Riikka Puhakka.