Lahtelaisprofessori Rauni Strömmer ryhmineen sai huomattavan tutkimusrahan metsäympäristön tutkimukseen.

Suomen Akatemia rahoittaa yhdessä Kiinan kansallisen luonnontieteiden säätiön NSFC:n kanssa neljää suomalais-kiinalaista yhteishanketta teemalla Metsien käytön vaikutus metsäekosysteemipalveluihin muuttuvassa ympäristössä. Kahdenvälisiin yhteistyösopimuksiin perustuvien yhteishakujen jaosto päätti rahoituksesta 4.6.2013. Rahoitusta neljän hankkeen suomalaispartnereille myönnettiin yhteensä 1,8 miljoonaa euroa.

Lahtelaisprofessori Rauni Strömmer (Helsingin yliopiston ympäristötieteen laitos) sai ryhmänsä kanssa 550 000 euroa yhteistyöhön. Strömmer ja Shijie Han (Chinese Academy of Sciences) tutkivat eliödiversiteettiä ja sen merkitystä ekosysteemipalvelujen tuottajana. Väestön lisääntyessä ja maankäytön kasvaessa ekosysteemien häiriintyminen myös kasvaa. Erityisen merkittävää on biodiversiteetin ja sitä myötä ekosysteemipalvelujen väheneminen. Tämä yhteistyöprojekti tutkii diversiteetin merkitystä maaperän tuottamien ekosysteemipalvelujen kannalta. Tärkeimpinä tutkimuskohteina ovat kasvi- ja mikrobidiversiteetin korreloiminen sekä se, miten mikrobidiversiteetti on suhteessa hiilen ja typenkiertoon liittyviin lokuksiin ja edelleen ekosysteemipalveluihin, joita maaperä tuottaa. 

Lisätiedot:
Helsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos Lahti, professori Rauni Strömmer p.050 3160555 rauni.strommer(at)helsinki.fi