Noin 300 esiopetuksen, ala- ja yläkoulun oppilasta Lahden seudulta on opettajineen tehnyt yli 15 erilaista projektityötä, joiden tulokset esiteltiin torstaina 10.12.2015 Lahden FellmanniCampuksen tiloissa.

Lahden seudun kouluissa on tehty syksyn 2015 aikana ilma- ja ilmastonmuutos –aiheista tutkimusta. Lapset ja nuoret ovat päässeet osallistumaan projektin suunnitteluun ja saaneet itse vaikuttaa tutkimusaiheeseen. 

Projektit on tehty vuoden 2016 opetussuunnitelman hengessä. Uudessa opetussuunnitelmassa monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat osana opetusta. Hannele Cantell luennoi Ympäristökasvatuspäivillä Helsingissä marraskuussa 2015. Hänen mukaansa ehtoja monialaiselle oppimiskokonaisuudelle ovat muun muassa seuraavat: 1. Ei ole erillistä tuntiresurssia oppimiskokonaisuuden järjestämiseen. 2. Projekti on kestoltaan pidempi kuin yksi teemapäivä tai opintokäynti. 3. Toteutukseen on osallistunut useampia oppiaineita ja opettajia. 4. Oppilaat ovat olleet mukana suunnittelussa. Lahdessa tehdyt projektit täyttävät kaikki nämä ehdot.

Esittelytilaisuudessa FellmanniCampuksen auditoriossa jokainen ryhmä esitti tuotoksensa ja kaikkien luokkien ja esikouluryhmien työt palkittiin. Mukana oli oppilaita esikoululaisista yläkouluikäisin saakka. Tutkimusprojektit osallistuvat myös kansalliseen Tutki-Kokeile- Kehitä –kilpailuun keväällä 2016.

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksessa on ollut vuoden 2015 ajan käynnissä Koulutuksesta kouluun hanke. Hankkeessa ovat mukana Helsingin, Jyväskylän ja Joensuun yliopistot. Hanke jatkuu vuoden 2016 loppuun. Siinä on tarkoituksena luoda yhteys opettajaopiskelijoiden ja koulujen välille konkreettisen tekemisen kautta. Päijät-Hämeessä oli 4 opiskelijaa mukana hankkeessa kevään 2015 ajan. Uusia opiskelijoita etsitään vuodelle 2016 Helsingin yliopistosta. 

"innokkaita 

""

 "palkitsemista"

""

Lisätietoja hankkeesta:

Aulikki Laine

aulikki.laine(a)luontokoulut.fi

p.050-5616240

Teksti: Aulikki Laine

Kuvat: Lotta Palomäki