Uudessa tutkijayhteisössä on mukana parikymmentä väitöstutkimusta tekevää tai jatko-opintoja suunnittelevaa henkilöä.

Valmennusryhmä on osa Viva – Terveysliikunnan tutkijayhteisö -projektia, jonka tavoitteena on edistää terveysliikunnan megamaakunnan toteutumista ja nostaa Päijät-Hämeen imagoa liikunnan ja hyvinvoinnin keskuksena. Projekti antaa valmennusryhmäläisille valmiuksia ja ohjausta terveysliikunnan alan jatko-opintoihin.

Valmennusryhmäläiset tulevat mm. Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun Vierumäen yksiköstä, Liikuntakeskus Pajulahdesta, Lahden ammattikorkeakoulusta ja Päijät-Hämeen Urheiluakatemiasta.

Valmennusryhmäläiset tutkivat terveysliikuntaa laaja-alaisesti

Valmennusryhmäläisten tutkimusaiheet käsittelevät mm. liikuntakasvatusta, urheilujohtamista, terveysliikuntapalveluiden kehittämistä sekä liikuntabiologiaa.

Valmennusryhmään kuuluu esimerkiksi liikuntatieteiden maisteri Marko Haverinen, joka työskentelee Pajulahden urheiluopistolla valmentajakouluttajana ja urheilijatestaajana. Hän tekee jatko-opintoja Jyväskylän yliopiston Liikuntabiologian laitokselle. Motiivi jatko-opintoihin syntyi halusta kehittää omaa ammattitaitoa sekä kiinnostuksesta ymmärtää paremmin ihmisen elimistön toimintaa.

”Tutkijayhteisön kokoontumisissa on pystynyt peilaamaan omia opintoja ja tutkimusta muiden vastaaviin tilanteisiin ja saanut muilta arvokkaita kommentteja tutkimuksen etenemiseen liittyen”, toteaa Haverinen.

Hallintotieteiden maisteri Tero Kuorikoski puolestaan suorittaa jatko-opintojaan Vaasan yliopistossa. Tavoitteena on väitöskirjatutkimus, jota voidaan hyödyntää urheilujohtamista kehitettäessä. Taekwondon maajoukkueurheilijana ja nuorena urheilujohtajana tutkimus urheilujohtamisesta ei ole hänelle vain teoriaa, vaan osa maailmaa, jossa elää. Vivan tutkijayhteisön kautta hän on voinut suorittaa väitöstutkimukseen kuuluvia syventäviä opintoja. ”Viva tarjoaa sparrausta, kannustusta ja vertaistukea. Lisäksi Vivan väki kuuntelee hyvin ryhmän tarpeita ja siksi olen kokenut ryhmään kuulumisen hyödyllisenä.”

Tutkijayhteisön tutkimushankkeita ja -tuloksia esitellään tarkemmin kesäkuussa 2013 yleisöseminaarissa, josta tiedotetaan erikseen kevään aikana.

Viva – Terveysliikunnan tutkijayhteisö -projektin (1.5.2012 – 31.12.2013) toteuttaja on Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, kumppaninaan Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti School of Innovation. Projektia rahoittaa Manner-Suomen ESR -ohjelma. Hankekuvaus

Lisätietoja

Kati Honkanen, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
p. 050 588 0715, kati.honkanen(at)helsinki.fi

Satu Parjanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti School of Innovation
p. 040 077 9894, satu.parjanen(at)lut.fi

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia välittää uusinta tietoa ja osaamista Helsingin yliopiston tieteenaloilta. Tietoa täydennyskoulutuksistamme ja tutkimus- ja kehittämishankkeistamme: www.helsinki.fi/palmenia