Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa alkava Sukupolvien ruokakäsitykset -tutkimus käsittelee suomalaisten ajatuksia omista ruokavalinnoistaan sekä yhteiskunnan muuttuvista käsityksistä ruoan terveellisyydestä, luonnonmukaisuudesta ja kestävästä tuotannosta. Etsimme Lahden alueelta samasta suvusta kolmen eri sukupolven edustajia mukaan tutkimukseen haastateltaviksi (isovanhempi, vanhempi ja teini-ikäinen). Löytyisikö teidän suvustanne tällainen kolmikko?

Suomalaisten ruokakäsitykset ovat murroksessa. Käsitykset terveellisestä ruoasta ja ruoan luonnollisuudesta ovat muuttuneet paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. Isovanhempien syömä lähiruoka on noussut uudestaan arvoonsa ja ruoantuotannon ekologisuus herättää huolta. Ruoka kytkeytyy ihmisen elämänhistoriaan monin tavoin ja siihen liittyvät valinnat rakentavat identiteettiä.

Sukupolvien ruokakäsitykset -tutkimus käsittelee suomalaisten ajatuksia omista ruokavalinnoistaan sekä yhteiskunnan muuttuvista käsityksistä. Tutkimuksessa tarkastellaan ruokaan liittyvää sukupolvitajua. Pyrkimyksenä on hahmottaa, miten eri sukupolvet ymmärtävät ruokakäsitystensä välisisiä eroja. Tiedämmekö miksi eri ikäryhmät arvostavat eri ruokia?

Tutkimukseen haetaan Lahden seudulta sukuja, joilta löytyy haasteltava kolmesta eri sukupolvesta. Nuorimman osallistujan tulee olla vähintään 15-vuotias.

Kukin osallistuja osallistuu erikseen yhteen haastatteluun. Haastattelu on vapaamuotoinen keskustelu tutkimukseen liittyvistä teemoista eikä siihen tarvitse valmistautua etukäteen. Haastateltavan ei tarvitse olla mitenkään erityisen kiinnostunut ruoasta, joten kuka tahansa soveltuu haastateltavaksi. Haastattelu toteutetaan Lahden Yliopistokampuksella tai muussa rauhallisessa paikassa. Haastatteluun kannattaa varata aikaa 1–2 tuntia. Tervetuloa mukaan!

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu mukaan täyttämällä lyhyt lomake viimeistään 20.8.: https://www.lyyti.fi/questions/50fb219c43

Lisätiedot

Katarina Blomqvist, Helsingin yliopisto

040 558 4467

katarina.blomqvist@helsinki.fi