Vuoden Helmi 2011 -tutkimusapuraha luovutettiin Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahti School of Innovationin Tikutus-hankkeelle.

´

Padasjoen Säästöpankkisäätiön apurahojen ja stipendien pääpaino on vuonna 2011 ollut koulutuksen ja tutkimuksen tukeminen. Merkittävin 7000 euron suuruinen Vuoden Helmi -apuraha myönnettiin tänä vuonna tutkimusapurahana Lahden yliopistokeskuksen yhteydessä toimivalle hankkeelle.

Tavoitteena oli, että hankkeen tulee edistää Päijät-Hämeen alueen elinkeinoelämän, kilpailukyvyn tai muun hyvinvoinnin kehittämistä tai yliopistotasoisen osaamistason kohottamista. Erityisansioksi apurahan saajaa valittaessa katsottiin hankkeen monitieteisyys, käyttäjälähtöisyys ja hyvä alueellinen verkostoituminen.

Vuoden Helmi 2011 -tutkimusapuraha luovutettiin Lahden tiedepäivän yhteydessä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahti School of Innovationin Tikutus-hankkeelle.

Tikutus-hankkeessa kehitetään käyttäjälähtöisesti palvelukonseptia muistelu- ja terveystikulle; tavoitteena on tukea ikääntyvien hyvinvointia.

Muistelutikulle voidaan tallentaa elämäkerrallisia dokumentteja, kuten perhevalokuvia, tekstejä, ääni- ja videotallenteita sekä käyttäjän harrastuksiin ja mielenkiinnon kohteisiin liittyvää materiaalia. Terveystikulle tallennetaan hätätilanteessa tarvittavat perustiedot, terveyteen liittyviä seurantataulukoita ja testejä viitearvoineen sekä mahdollinen hoitotahto.

Hankkeen aikana kerätään tutkimusaineistoa, jonka avulla arvioidaan tikkujen käytettävyyttä ja vaikutuksia ihmisen itsensä, hänen lähipiirinsä sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalta.

Lisätietoja Vuoden Helmi 2011 -tutkimusapurahasta antavat:

Padasjoen Säästöpankkisäätiö; säätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Hartman p.040 7605577, säätiön asiamies Risto Seppälä p. 0440 844010

Lahden yliopistokeskus; pääsihteeri Senja Jouttimäki, p. 050 5958953