Kaikille avoimilla Studia Generalia -luentosarjoilla Helsingin yliopiston asiantuntijat puhuvat maailmasta ja sen ilmiöistä tieteestä käsin.  Yleistajuiset luennot tarjoavat tieteen näkökulmia ja taustoitusta maailman monimutkaisiin kysymyksiin.

Luentotallenteet ovat kaikkien saatavilla ja niitä voi vapaasti hyödyntää lukio-opetuksessa. Luentojen avulla voi paitsi käsitellä mielenkiintoisia tieteenaloja ja teemoja, myös tutustua Helsingin yliopistoon. Luentojen seuraaminen avaa ikkunan eri tieteenaloihin ja opiskelijat saavat aitoa kokemusta yliopiston oppiaineista ja yliopisto-opiskelusta.

Studia Generalian taustalla on joukko Helsingin yliopiston huippuasiantuntijoita eri tieteenaloilta. Luentosarjojen ohjelmat syntyvät tieteellisen ohjausryhmän lukuisissa pohdinnoissa ja keskusteluissa. Mukaan kutsutaan alojensa parhaat asiantuntijat: professorit, dosentit, yliopisto-opettajat ja tutkijat.

Studia Generaliaa toteuttaa Helsingin yliopiston Avoin yliopisto. Luennot ovat jokaisen ulottuvilla paikan päällä, suorina lähetyksinä ja jälkitallenteina.

Syksyllä 2019 alkaa luentosarja ”Rajansa kaikella!”. Aiemmin Studia Generaliassa on käsitelty mm. aisteja, muuttuvaa ilmastoa, pelkoa ja muuttuvia maailmankuvia.

Kaikki aiemmat luentosarjat löytyvät kootusti täältä. Tutustu!