Helsingin yliopiston tutkijat tekevät Lahdessa tutkimusta, joka pureutuu ympäristöön monelta eri kantilta. Tämä suuntausten kirjo näkyy myös Lahden tiedepäivässä 14.11. Samaan tapahtumaan mahtuu niin estetiikan tutkimusta kaupunkiympäristöistä, asiaa kaupunkilaisten luontosuhteesta kuin katsaus järvikunnostuksen uusiin mahdollisuuksiinkin.

Tiedepäivän toisena keynote-puhujana toimii ekotoksikologian professori Stephan Pflugmacher Lima otsikolla Climate Conditions Influence the Toxicity of Microplastics – How Dangerous is it to Live in Lahti Compared to Singapore? Puheenvuoro käsittelee kahta äärimmäisen ajankohtaista teemaa: mikromuoveja ja muuttuvaa ilmastoa. Keynote auditoriossa klo 12.30.

Bio- ja ympäristötieteelisen tiedekunnan Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma on HY:n suurin toimija Lahdessa. Laaja-alainen ja monitieteinen tutkimusohjelma tutkii ihmisen toiminnan vaikutuksia maa- ja vesiekosysteemeissä sekä tuottaa ratkaisumalleja ajankohtaisiin ympäristöongelmiin. Tiedepäivän Ympäristötiede ja vesistönsuojelu -sessiossa yleisö pääsee kuulemaan uusimmista tuloksista vesistöjen ja maaperän tutkimuksessa alkaen klo 9. Session puheenjohtajana toimii Kestävyystieteiden instituutti HELSUSin johtaja Anne Toppinen.

 

Hyvinvointi -sessiossa HY:n tutkijat Riikka Puhakka ja Eemeli Hakoköngäs esittelevät lahtelaisnuorten luontosuhdetta tarkastelleen tutkimuksensa tuloksia. Nuoret katsoivat luonnon onnellisuusvaikutuksen olevan tulosta erityisesti ympäristön rauhallisuudesta ja mahdollisuudesta rauhoittua ja rentoutua. Tekeekö luonto onnelliseksi? Tutkimus lahtelaisnuorista klo 10.55.

 

Filosofisen estetiikan sessiossa Keho, kauneus, kaupunki pohditaan klo 9 alkaen ihmiskehon, esteettisten arvojen ja kokemusten sekä kaupunkielämän ja -ympäristön leikkauskohtia. Arto Haapalan, Onerva Kiianlinnan ja Henrik Pathiranen esitykset johdattavat kuulijat kaupunkiympäristön rikkaaseen esteettisten elämysten kirjoon.

Kaupunkia ymmärretään suhteessa omaan kehoon: liikkumisen, toiminnan ja nautinnon mahdollisuuksien sekä kehoon kohdistuviin uhkien kautta. Sessiossa otetaan myös kantaa luonnon ja kulttuurin väliseen vastakkainasetteluun sekä siihen, miksi erottelu ei ole estetiikan kannalta tarkoituksenmukaista.

 

Kymmenvuotisessa Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus- ja kehittämishankkeessa edistettiin ikääntyvän väestön terveyttä ja hyvinvointia. Mittavan hankkeen toimenpiteet ja tulokset ovat nykyään monilta kohdin osa päijäthämäläisten arkea ja hankkeen tiimoilta syntyy yhä uusia tutkimustuloksia. Näitä tuloksia esittelevät tiedepäivässä HY:n tutkijat Mira Grönroos ja Maiju K Marttinen.

Marttisen tutkimus paneutuu kipuun ikääntyvässä väestössä. Grönroosin esitys niveltää Ikihyvä Päijät-Häme -hankkeen vuonna 2015 käynnistyneeseen ADELE-hankkeeseen, joka pyrkii etsimään ratkaisuja allergioihin ja muihin immuunipuolustuksen ongelmiin lääketieteen ja kaupunkisuunnittelun keinoin. Ikihyvä Päijät-Häme -sessio klo 13.30 alkaen.

 

Lahden tiedepäivä 14.11. klo 9-16 osoitteessa Mukkulankatu 19, Lahti. Tutustu ohjelmaan tästä