Ryhmät esikoululaisista lukiolaisiin ovat koronatauon jälkeen jälleen täyttäneet tiedeluokan. Esikoululaiset ovat tutustuneet bakteereihin ja lukiolaiset pilkkoneet DNA:ta. Yhdeksäsluokkalaiset ovat tutkineet esimerkiksi viruksia ja maaperää sekä tutustuneet kaupunkiekologiaan rottatutkimuksen keinoin.

Helsingin yliopiston Tiedeluokka SOLU tarjoaa Päijät- ja Kanta-Hämeen oppilaitoksille maksutonta monimuotoista tiedekasvatusta. Tiedeluokassa on opetuskäyttöön osaamista ja resursseja, kuten tutkimus- ja analysointivälineistöä. Toiminnallisiin ja ohjattuihin tiedeluokkavierailuihin osallistuvat opettaja ja oppilaat.

Maaliskuussa opetusryhmät esikoululaisista lukiolaisiin täyttivät jälleen opetustilat. Esikoululaiset pääsivät tarkastelemaan bakteereita ja peruskoululaiset preparoimaan kaloja sekä tutustumaan kemian reaktioihin. Lukiolaiset ovat tutkineet DNA:ta ja opetelleet sen pilkkomista.

Ensikosketus yliopistomaailmaan ja tieteen tekemiseen

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen johtaja Tarja Kariola kertoo, että lähiopetuksessa yliopiston tiloissa oppilaat pääsevät käyttämään laitteistoja ja itse tekemään. Tiedeluokassa vierailu jo itsessään on elämys.
– Vierailun yksi tavoite on ensikosketus yliopistomaailmaan ja tieteen tekemiseen. Koko ikäryhmän läpileikkaava vierailutoiminta tavoittaa tasavertaisesti kaikki oppilaat riippumatta esimerkiksi yksittäisen koulun aktiivisuudesta.

Kariola kertoo, että yhdeksäsluokkalaiset ovat kuluneen lukuvuoden aikana tutkineet esimerkiksi viruksia ja maaperää. Rottatutkimukseen ja sen tuloksiin perehtyminen on toiminut väylänä laajempien kaupunkiekologisten kysymysten hahmottamiseen.

– Osana Lahden JunnuYliopisto -toimintaa kaupungin kaikki yhdeksäsluokkalaiset pääsevät tekemään tieteellisiä tutkimuksia tiedeluokkaympäristössä. Ohjelma on osa opetussuunnitelmaa ja sitä toteutetaan kaupungin ja Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen tiiviinä yhteistyönä, toteaa kaupungilta opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen.
– Päijät-Hämeen LUMA-keskus toimii verkostomaisesti opettajien kanssa, muun muassa kouluttaa opettajia ja järjestää kesäisin luma-leiritoimintaa.

Kilponen jatkaa, että kun ysiluokkalaiset vierailevat Tiedeluokka SOLUssa, niin samana vierailupäivänä he iltapäivisin tutustuvat Lahden Yrityskylä Yläkouluun, joka toimii Niemen kampuksella yliopistotilojen vieressä. Yrityskylä-oppimisympäristö on nuorten johtama maailma, jossa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä yritystä kansainvälisillä markkinoilla.

Yhdeksäsluokkalaisten tiedeluokkavierailu on osa JunnuYliopisto –toimintaa

Yhdeksäsluokkalaisten lukuvuosittainen vierailu Tiedeluokka SOLUun on jo perinteikäs ohjelma ja yhteistyömuoto. Vierailu on myös osa Lahden JunnuYliopisto-toimintaa, joka on Lahden kaupungin, Helsingin yliopiston, LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston sekä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen yhdessä toteuttama opetussuunnitelmaan kuuluva tiedekasvatuspolku.

Lahden JunnuYliopiston toiminta perustuu kokonaisten ikäluokkien tavoittamiseen. Tavoitteena on, että kaikki lahtelaiset lapset ja nuoret saavat tasa-arvoisen mahdollisuuden tutustua tieteeseen ja oppia kestävän elämäntavan taitoja. Toimintaa koordinoi Lahden Yliopistokampus.

Kuvassa ysiluokkalaisia Tiedeluokka SOLUssa
Kuva Aku Mattila

Lisätietoa

Helsingin yliopisto, Päijät-Hämeen LUMA-keskus
johtaja Tarja Kariola, 050 448 5801, tarja.kariola@helsinki.fi

Lahden kaupunki, perusopetuspalvelut
opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen, 044 716 1328