Vajaa vuosi sitten Niemen kampuksella avautunut Tiedeluokka SOLU on noussut monen päijäthämäläisen koululaisen suosikkivierailukohteeksi. Toiminnasta ovat innoissaan myös opettajat, sillä tiedeluokan palvelut ovat kouluille maksuttomia, ja tarjoavat mahdollisuuden oivalluttaa asioita laboratorio-olosuhteissa.

Tiirismaan koulun matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettaja Teija Valaja on vieraillut tiedeluokassa oppilaidensa kanssa jo kolmesti. Tänä syksynä varauskalenteri on täyttynyt nopeasti. Sana tiedeluokan monikäyttöisyydestä on kiirinyt opettajakunnan sisällä.

– Tällaista mahdollisuutta ei monessa kaupungissa ole tarjolla. Tiedeluokan anti mukailee hienosti muun muassa biologian ja kemian opetussuunnitelmaa. Syksyn uutuus, lisätyn todellisuuden hiekkalaatikko, antaa mahdollisuuden käsitellä vaikka jääkauden maantiedettä konkretian kautta, Valaja kertoo.

Valaja on tutustunut tiedeluokkaan sekä seitsemäs- että yhdeksäsluokkalaisten kanssa. Vaikka Valajan omilla tunneillakin mikroskoopit ovat kovassa käytössä, on tiedeluokka miljöönä aivan toista. Jo se, että ylleen saa pukea valkoisen takin, ja työympäristö muistuttaa oikeaa laboratoriota tuo Valajan mukaan monelle isoja wau-elämyksiä oikean tieteen tekemisestä. Lisäksi ulkopuolinen ohjaaja tuo aina oman positiivisen vireensä opetushetkeen.

 

Hiekkalaatikko omaa tuotantoa

Lisätyn todellisuuden hiekkalaatikkoja eli ”AR sandboxeja” on opetuskäytössä Suomessa vasta muutamia. Täysin samanlaista ei ole missään, sillä hiekkalaatikko on Lahden Yliopistokampuksen alla toimivan LUMA-keskuksen omaa tuotantoa. Karttaohjelma heijastetaan hiekkakasaan, jota koululaiset saavat kaivaa ja muotoilla omin käsin. Ohjelmisto on valmiina ostettu, mutta kokonaisuus on itse rakennettu netistä löytyvin ohjein.

– Maantiedettä on hankala tuoda laboratorio-olosuhteisiin, mutta nyt voimme havainnollistaa monia luonnontieteen ilmiöitä tai tehdä vaikka kaupunkisuunnittelua lisätyn todellisuuden avulla, kertoo Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen asiantuntija Noora Kivikko, jolla itsellään on vahvat taustat tieteen tekemisestä juuri maantieteen puolelta.

Lisätyn todellisuuden hiekkalaatikkoa kaivamalla voidaan havainnollistaa esimerkiksi maakerroksia ja pohjavettä tai hiekkaa kasaamalla Salpausselän harjujen syntyä. Parhaimmillaan tiedeluokan teemat löytyvät koululaisen omasta arjesta. Maantiede avautuu takuulla uudella tavalla oman kaupungin karttaa lisätyn todellisuuden keinoin tutkiessa. Biologiassa taas voidaan eristää DNA:ta omasta syljestä.

Tiedeluokassa myös muun muassa koodataan, ohjelmoidaan, ratkaistaan ongelmia ja kehitetään päättelykykyä.

 

Yhteistyötä Yrityskylän kanssa

Kevätkaudella tiedeluokassa vieraili noin 600 oppilasta ja opettajaa – osa ESR-hankkeen rahoituksen ansiosta koulunovelta ilmaisella bussikyydillä paikalle kuljetettuna. Lähiaikoina tiedeluokasta pääsevät nauttimaan ainakin kaikki Lahden yhdeksäsluokkalaiset.

Lokakuun alussa käynnistyi yhteistyössä Lahden kaupungin Sivistyksen palvelualueen sekä Iskun kiinteistöön avautuvan Yrityskylä Yläkoulun kanssa toteutettava vierailuohjelma. Lahden yhdeksännet luokat vierailevat saman päivän aikana sekä Yrityskylässä että Tiedeluokka SOLUssa. Kaiken kaikkiaan lukuvuoden aikana vierailijoita tulee olemaan  yli tuhat.

Yhteistyön alkuvaiheessa sisältö on vielä molemmissa kohteissa täysin omansa, mutta jatkossa tilanne voi olla toinen – etenkin jos tiedeluokan toimintaan löytyy sopivia yrityskumppaneita. Tiedeluokan anti voisi täydentää Yrityskylässä korostuvien aineiden eli yhteiskuntaopin ja oppilaanohjauksen kautta käsiteltyjä teemoja.

– Esimerkiksi huonekaluteollisuus kehittää ja hyödyntää antibakteerisia materiaaleja. Koululaiset voisivat syventyä teemaan ensin laboratorio-olosuhteissa ja sitten lopputuotteiden kautta, visioi tiedeluokan toimintaa kehittävä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen koordinaattori Tarja Kariola.

Ovet kaikille avoimina

Tiedeluokka Soluun voivat kaikki luokka-asteet tulla tekemään ohjatusti kokeellisia töitä maantieteen, matematiikan, kemian, biologian tai koodaamisen ja robotiikan alalta. Ohjattu vierailu pitää varata viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua vierailuajankohtaa. Opettajat ovat tervetulleita työskentelemään tiedeluokkaan ryhmänsä kanssa myös itsenäisesti, vain tiloja ja välineitä lainaten. Tällöin sovitaan ennen ajanvarausta aika perehdytykselle, jossa käydään läpi laitteiden käyttö ja luokassa toimiminen. Tarja Kariola rohkaiseekin kaikkia opettajia tutustumaan tiedeluokan monipuoliseen tarjontaan.

– Kaikki eivät voi kiinnostua kaikesta, mutta jokaisessa ryhmässä ainakin muutamalla silmissä syttyy. Kuten kaikessa LUMA-toiminnassa myös tiedeluokassa tavoitteena on herättää kiinnostus ja kipinä LUMA-aineita kohtaan omatoimisen tekemisen kautta. Parasta on, kun koululainen lähtiessä kysyy, että saako tänne tulle uudelleenkin.

Kariola muistuttaa, että tiedeluokka tarjoaa avointa ja maksutonta toimintaa oppilaitosten lisäksi myös perheille. Esimerkiksi halloweenia voi tulla viettämään koko perheen tapahtumaan, jos vain rohkeus riittää. Henkilökunta saattaa nimittäin silloin pukeutua verisiin laboratoriotakkeihin. Ohjelmassa on ainakin ällöliman valmistusta laboratoriossa. Keväälle on suunnitelmissa vastaava kaikille avoin tapahtuma Rakkauden kemia -teeman ympärille.

 

Lisätiedot ja tiedeluokan varauskalenteri: https://www.lahdenyliopistokampus.fi/fi/paijat-hameen_luma-keskus/tiedeluokka_solu

Aiheesta on julkaistu myös tiiviimpi artikkeli Uusi Lahti -lehdessä 10.10.2018

teksti: Terhi Kangas
kuvat: Terhi Kangas