Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksella Lahdessa on meneillään mielenkiintoinen hanke REMSOIL. Hankkeessa tutkitaan ja kaupallistetaan sitä, miten käyttökelvoton maatalouden sivutuote eli teurasjäte saadaan muutettua käyttökelpoiseksi aineeksi pilaantuneiden maiden kunnostukseen.

Teurasjätteestä valmistetaan lihaluujauhetta, joka on steriloitua ja turvallista käyttää. Samaa lihaluujauhetta käytetään mm. eläinten rehuna

REMSOIL on kustannustehokas ja helppo tapa kunnostaa pilaantuneita maita ja lisäksi se sisältää kaikki tarvittavat ainesosat, jota biologinen kunnostaminen tarvitsee. Etuna on myös ravinteiden hidas vapautuminen, jolloin ravinteet eivät huuhtoudu ympäristöön. Muutaman vuoden sisällä pilaantuneiden maiden kaatopaikkasijoittaminen tullaan laissa kieltämään ja tällöin syntyy tarve saada pilaantuneet maat puhdistettua edullisesti.  Menetelmällä saadaan kaksikertainen hyöty: käyttämättömän sivutuotteen hyötykäyttö sekä pilaantuneiden maiden puhdistaminen ja uudelleen käyttö.

REMSOILissa teurasjätteiden hyödyntämistä on tutkittu mutta ideaa on ryhdytty vähitellen myös kaupallistamaan.  Osana tätä kaupallistamista hanke esiteltiin eli pitsattiin Helsingissä järjestetyssä Try out-tapahtumassa. Pitsauksessa hankkeitta ja tutkimusta tulee esitellä lyhyesti ja myyvästi, ilman turhia koukeroita.  Pitsauksessa tulee aina myös tulla esiin idean kustannukset ja tuotto eli tutkimus on osattava pukea liike-elämän kielelle. REMSOIL menestyi tässä esittelykisassa ja sai kunniamaininnan sekä palkinnoksi mm. tapaamisia liike-elämän asiantuntijoiden kanssa. Hyvin todennäköisesti tulemme tästä lahtelaissyntyisestä innovaatiosta kuulemaan lähivuosina.

REMSOIL-hankkeessa on vahvasti mukana lahtelainen osaaminen eli Helsingin yliopiston ympäristötieteen laitos Lahdessa. Hankkeessa tutkijana toimii Ville Selonen ja projektinjohtajana prof. Martin Romantschuk.

Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen ympäristöekologian osasto sijaitsee Lahdessa. Keskeiset tutkimusalat Lahdessa ovat vesistö- ja maaperäekologia, kaupunkiekosysteemitutkimus, ympäristömikrobiologia ja -biotekniikka, ekotoksikologia ja ympäristökemia. Vuoden 2016 aikana kiertotalous nousi ajankohtaiseksi teemaksi.

 

Lisätiedot REMSOILista

Ville Selonen
ville.selonen@helsinki.fi
p. 0504489403