LUODE – Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä -hanke tuo uusia tuulia nuorten työelämään tutustumisjaksoihin. Hanke käynnistyi TET-verstaalla, johon osallistui kymmenkunta Lahden kaupungin opinto-ohjaajaa ja LUODE-hankkeen osatoteuttajat.

Tulevaisuuden työelämässä nuoret tarvitsevat yhä laajempia taitoja, mutta mistä nuoret kartuttavat taitonsa? LUODE-hankkeessa tarjotaan nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, missä he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitoja. Näitä uuden työn vaatimia metataitoja kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, luovuutta ja sisäistä yrittäjyyttä opetellaan luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen menetelmien avulla.

Yhtenä tärkeänä fokuksena on tuoda uusia muotoja koulujen työelämän tutustumisjaksoihin. Konkreettisena tavoitteena on kehittää erityisesti perusopetuksen työelämään tutustumisen (TET) ja toisen asteen työpaikalla tapahtuvan oppimisen (TTO) sisältöjä. Nykyisin oppilaiden on haasteellista löytää tutustumis- ja harjoittelupaikkoja aloilta, joista he olisivat aidosti kiinnostuneita.

Iltapäivän aikana käynnistettiin suunnittelu, jossa pureuduttiin työelämään tutustumisjaksojen ongelmakohtiin ja ravisteltiin sisältöjä. Jatkotyöskentelyssä ristipölytetään sisältöjä hankkeen monipuolisten menetelmien kanssa. Luodaan yhdessä uutta!

http://luodehanke.blogspot.fi/2018/02/

www.luodehanke.fi