LUODE-hankkeessa tuotettu materiaali TET-jaksoille on viimein julkaistu. Talous ja nuoret -säätiö otti sivustolleen TÖIHIN SIITÄ -oppaan sisällöt, jotka pääsivät näin laajaan valtakunnalliseen levitykseen ja jatkamaan elämäänsä hankkeen päättymisen jälkeen. Luodelaiset viilasivat yhteistyössä Talous ja nuoret -säätiön Riikka Lehtisen, Elisa Koivumäen ja Miia Siilaman kanssa materiaalia siten, että myös opinto-ohjaajat ja eri aineiden opettajat saavat oppaasta tukea TET-jakson kokemusten syventämiseksi.

Jo ensimmäiset TET-verstaat, joita LUODE-hanke järjesti Lahden opinto-ohjaajille, kirkastivat ajatuksen eri oppiaineiden ottamisesta mukaan tehtäväpalettiin. Opinto-ohjaajat kertoivat surullisia tarinoita siitä, kuinka oppilaat olivat sanoittaneet kokemuksiaan usein pettyneesti:”Ei ollut mitään tekemistä”, ”Olin yksin varastossa” tai ”Kukaan ei ehtinyt opastaa”. Oppaan avulla oppilaat saavat joutoajalle tekemistä, uusia näkökulmia työelämän tarkasteluun ja toisaalta opettajatkaan eivät jää ulkopuolisiksi vaan voivat olla osallisia oppilaiden työelämäkokemuksissa.

Opasta ovat testannneet Salpauksen yläkoulun yhdeksäsluokkalaiset ja parin Espoon koulun tettiläiset. Näiltä nuorilta luodelaiset saivat parhaat evästykset viimeistelyyn. Myös Lahden opinto-ohjaajat ja kahden yläkoulun opettajakunta ovat kommentoineet tehtäviä ja oppaan rakennetta sekä antaneet arvokkaita parannusehdotuksia.

TET-tehtäviä eri oppiaineisiin

Sisältö estetty
Sisältö ei näy koska evästeitä ei ole sallittu