Kaikki muuttuu – niin myös korkeakoulujen ikivanhat tenttimiskäytännöt.

""

 

Siirtotentti tuo helpotusta arkeen

Lahdessa FellmanniCampuksella toimii korkeakoulujen yhteinen siirtotenttipalvelu. Siirtotentillä tarkoitetaan tenttiä, jonka opiskelija suorittaa Lahdessa, vaikka opiskelupaikkakunta on muualla. Palvelu helpottaa siten esim. niitä, jotka opiskelivat esim. Pohjois-Suomessa. Aina ei tarvitse matkustaa tenttimään Rovaniemelle vaan tentin voi hoitaa kotipaikkakunnalla. Näin säästyy aikaa ja rahaa.

Lahden siirtotentteihin voivat osallistua minkä tahansa yliopiston tai ammattikorkeakoulun opiskelijat – opiskelijan tulee itse etukäteen sopia siirtotentistä oman oppilaitoksensa kanssa. Oppilaitos tekee päätöksen siitä voiko sen tenttiä siirtää vai ei. Siirtotentit järjestetään FellmanniCampuksella (Kirkkokatu 27, Lahti). Tenttiminen on mahdollista FellmanniCampuksen laajoina aukioloaikoina. Tenttimaksu on 60 €/tentti, ulkomaiseen korkeakouluun suoritettavan tentin maksu on 70 €/tentti.

Lisätietoa asiasta http://www.lamk.fi/opiskelijalle/korkeakoulukirjasto/asiointi/Sivut/default.aspx#siirtotentti

 

Yliopistot ja korkeakoulut ovat edenneet sähköisessä tenttimisessä

Useat suomalaiset korkeakoulut ovat viime aikoina ottaneet käyttöönsä myös sähköisen tenttijärjestelmän. Useilla korkeakouluilla järjestelmänä on Examinarium. Järjestelmässä opiskelija voi tenttiä haluamanaan ajankohtana tentin, jonka opettaja on etukäteen tehnyt järjestelmään. Tenttiminen tapahtuu erillisissä tenttitiloissa, joissa on tietokone tentin tekoon ja tallentava tenttivalvonta. Sähköinen tentti lisää opiskelun joustavuutta, sillä opiskelija voi tehdä tentin haluamanaan ajankohtana.

Sähköinen tentti toimii myös Lahdessa, se on rantautunut ainakin Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon eli LUT:n opiskelijat voivat tehdä sähköisen tentin myös LUTin tiloissa Lahdessa (Saimaankatu 11). Tenttiä voi arkisin klo 8-16 ja katuosoite on Saimaankatu 11, Lahti.  Tämä mahdollisuus on siis vain LUTin opiskelijoille mutta todennäköisesti sähköinen tenttiminen laajenee Lahdessa myös muiden yliopistojen toimintana.

You can take EXAM examination also at Lahti

LUT will open an EXAM electronic examination point on the 1st of November in Lahti. Examination procedures are the same as at Lappeenranta electronic EXAM hall. There will be no changes into the ways how teachers operate. Student guide has been updated, reservations will be booked into Lahti examination point. Examinations can be taken at Lahti during weekdays from 8 am till 4 pm. Address to LUT Lahti is Saimaankatu 11, Lahti.