Uusi tutkimusraportti palaa Liipolaan kymmenen vuoden jälkeen.

Tutkimusraportti Takaisin Liipolaan julkistettiin 21.8.2012 Liipolan asukastuvalla Lahdessa.

Kymmenen vuotta sitten julkaistiin Marjaana Seppäsen väitöskirja Liipolan onni, jossa tarkasteltiin Liipolan asemaa Lahden kaupunkirakenteessa ja alueen merkitystä asukkailleen.

Uudessa tutkimusraportissa palataan takaisin Liipolaan ja kysytään, mitä asukkaat ajattelevat alueestaan nyt ja miten heidän suhteensa siihen on kymmenessä vuodessa muuttunut. Raportti perustuu liipolalaisille tehtyyn postikyselyyn ja tilastotietoihin.

Tutkimuksen toteutti Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa.
 
Lue lisää Palmenian tiedotteesta

Lisätietoja tutkimuksesta antavat:
professori Marjaana Seppänen,  puh. 040 4844 207
tutkijatohtori Ilkka Haapola, puh. 050 588 0714
tutkijatohtori Kalle Puolakka, puh. 050 588 0730

Julkaisu: Seppänen, M; Haapola, I; Puolakka, K & Tiilikainen, E.
Takaisin Liipolaan. Lähiö fyysisenä ja sosiaalisena asuinympäristönä.
Ympäristöministeriön raportteja 14/2012.

Julkaisu on sähköisenä osoitteessa:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=416947&lan=fi