Onko opinnäytetyölläsi kytkös Lahteen? Voisiko sillä olla? Lahden Yliopistokampus myöntää Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston opiskelijoille 500 euron starttirahoja opinnäytetyön alkuvaiheeseen.

Edellytyksenä on, että opinnäytetyötä (kandidaatintutkielma, maisterintutkielma tai väitöskirja) suunnitellaan tai startataan yhteistyössä Lahden seudun yrityksen tai organisaation kanssa tai opinnäytetyö on jotenkin muuten hyödyllinen seutukunnalle.

Starttirahan tarkoituksena on auttaa alkuun. Rahoitusta voi käyttää esimerkiksi matkoihin Lahteen, kontaktointiin tai muuhun suunnittelutyöhön.

Lahden Yliopistokampukselta saat tarpeen mukaan apua yhteistyökumppaneiden etsimiseen.

Hakemukset

Starttirahaa voit hakea täyttämällä oheisen lomakkeen 30.3.2023 mennessä: https://www.lyyti.fi/questions/206cc05611

Hakemukset käsitellään noin kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Jos hakemuksia tulee runsaasti, pidätämme oikeuden valita parhaimmat hakemukset.

Starttirahan saajista tehdään nostoja Lahden Yliopistokampuksen digitaalisen viestinnän kanaviin.  

Yhteystiedot

asiantuntija Ilmari Pirkkamaa, Lahden Yliopistokampus
ilmari.pirkkamaa@lahdenyliopistokampus.fi,
+358 50 465 5468

pääsihteeri Minna-Maija Salomaa, Lahden Yliopistokampus
minna-maija.salomaa@lahdenyliopistokampus.fi,
+358 50 595 8953

Lahden Yliopistokampuksella toimivat Helsingin yliopisto ja LUT-yliopisto muodostavat noin 250 asiantuntijan lahtelaisen tiedeyhteisön, joka tekee monialaista, kansainvälisen tason tutkimusta ja antaa kattavasti opetusta tutkintokoulutuksesta tiedekasvatukseen. Yliopistokampus toimii vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja edistää toiminnallaan alueen kehittymistä.