Lahden Yliopistokampus myönsi muutamalla maisterivaiheen opiskelijalle nk. starttirahan syksyllä 2021. Sirkku Pelkonen ja Sami Vesterinen olivat saajien joukossa. Rahoituksen tarkoitus on, että maisterintutkielmaa suunnitellaan yhteistyössä Lahden seudun yrityksen tai organisaation kanssa tai opinnäytetyö on jotenkin muuten hyödyllinen seutukunnalle.

Syöpälääkkejäämät ympäristössä

Sami Vesteriselle myönnettiin Lahden Yliopistokampuksen starttiraha maisteritutkielmaa varten, rahoitus mahdollisti tutkielman laboratorio- ja kenttäkoe-osiooiden suorittamisen Lahdessa.

Maisterintutkielman aiheena on passiivikeräintekniikat syöpälääkkeiden tutkimuksessa ympäristössä. Sami kalibroi passiivikeräimiä laboratoriossa AlmaLabissa Niemen kampuksella. Kenttäkoe suoritettiin LahtiAquan jätevedenpuhdistamon tasausaltaalla Nikulassa, sekä sen poistoputken ylä- ja alajuoksulla. Nyt Samilla on takana kenttäkoe- ja laboratorio-osiot, mutta enää on jäljellä se vaikein osuus, eli työn kirjoittaminen!

Seurakuntayhteyden kokemus striimien aikana

Starttirahan sai myös Sirkku Pelkonen Helsingin yliopistosta. Gradu aiheeksi valikoitui koronan vaikutus Lahden seurakuntayhtymän alueella, erityisesti korona-ajan jumalanpalvelusten kokemuksista striimattujen lähetysten osalta. Erityisesti Sirkkua kiinnostaa tietää miten pyhyyden ja seurakuntayhteyden kokemus toteutuu striimatun lähetyksen kautta esimerkiksi mobiililaitteella kotisohvalta.

Opinnot edistyvät ja keväällä Sirkku suorittaa käytännön harjoittelua. Opinnäytetyön työstäminen jatkuu syksyllä teoriapohjan valmistelulla ja haastattelujen tekemisellä. 

Kuva: Samin passiivikeräimiä niille valmistetussa suojahäkissä.