Kolmen yliopiston ja Lahden kaupungin välinen sopimus vahvistaa monitieteisen yhteistyön.

 

Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Lahden kaupunki solmivat uuden yliopistokeskussopimuksen yhteistyöstä Lahden yliopistokampuksella. 10-vuotias Lahden yliopistokeskus siirtyy sopimuksen myötä uuteen vaiheeseen.

Tavoitteena on, että Lahteen syntyy entistä kansainvälisempi osaamiskeskittymä, jolla on vahva ja omaleimainen, muista kampuksista selkeästi erottuva sisältöprofiili. Mukana on kolme yliopistoa, joiden vahvuuksien ja yhteistyön perustalle sisältö rakentuu. Tällä kokoonpanolla tulevaisuudelta on lupa odottaa paljon. Sisältöalueita ovat erityisesti ympäristö, innovaatiot, muotoilu ja hyvinvointi, Lahden alueen strategioiden mukaisesti. Erityisen kiintoisia uusia, monitieteisiä tutkimusohjelmia ja koulutuskokonaisuuksia odotetaan syntyvän tieteiden välisille rajapinnoille, osaamisaloja yhdistämällä.

Lahden alueen kannalta on tärkeää, että kampuksesta muodostuu kiinteä osa metropolialueen yliopistokampusten verkostoa ja innovaatioympäristöä. Se vahvistaa Lahden asemaa yhtenä Suomen elinvoimaisista suurista kaupunkiseuduista ja tukee alueen yritystoiminnan uudistamista ja uusien kasvualojen syntymistä. Tavoitteena on myös, että yliopistokampus vahvistaa Lahden alueen kykyä houkutella korkeasti koulutettua väestöä.

Lahden yliopistokampusta kehitetään tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden kansainväliseksi yhteisöksi, joka toimii saumattomassa vuorovaikutuksessa ennen muuta Lahden kaupungin, ammattikorkeakoulujen, yritysten ja tiedepuistojen kanssa. Tarkoitus on luoda uudenlaista toimintatapaa. Yliopistot ja sidosryhmät muodostavat tutkimusteemojen ja koulutuskokonaisuuksien ympärille rakentuvia keskittymiä, jotka juurrutetaan vahvasti alueelle ja joiden avulla myös yliopistot saavuttavat lisäarvoa toimintaansa. Näille keskittymille nimetään yhteistyöelimet, joissa ovat mukana yliopistojen ja kuhunkin teemaan sopivat sidosryhmien edustajat.

Lahdessa on viime vuosina tehty paljon infrastruktuuriin ja tukipalveluihin liittyvää kehittämistyötä. Esimerkkejä tästä ovat Osaamiskiinteistöt Oy, Korkeakoulujen yhteiskirjasto, Oppimiskeskus Fellmannia ja laboratoriopalvelut. Tällä saralla yliopistot hakevat yhä uusia yhteisiä ratkaisuja ja synergiaetuja toistensa ja muiden alueellisten kumppaneiden kanssa.

Sopimuksen allekirjoittivat Lahden yliopistokeskuksen ohjausryhmän kokouksen päätteeksi (kuvassa oikealta)  Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Helsingin yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson (ohjausryhmän puheenjohtaja), Aalto-yliopiston vararehtori Martti Raevaara ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Ilkka Pöyhönen.

Lisätietoja:

Lahden yliopistokeskuksen pääsihteeri Senja Jouttimäki, p. 050 5958 953, senja.jouttimaki(at)lahdenyliopistokeskus.fi