Suomen Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahasto myönsi apurahoja yleis- ja nimikkorahastoistaan yhteensä 513 000 euroa, kaikkiaan 58 saajalle. Apurahoja jaetaan Päijät-Hämeessä syntyneille tai maakunnassa toimiville henkilöille ja yhteisöille sekä Päijät-Hämeeseen liittyviin ja sitä kehittäviin hankkeisiin. Vuoden 2020 vuosijuhlapäivää vietetään apurahansaajien julkistamisen ja juhlistamisen merkeissä ilman perinteistä juhlatilaisuutta. Kulttuurirahaston hallitus päätti maaliskuun lopulla lisätä maakuntarahastojen myöntämien apurahojen määrää vastauksena koronaepidemian aiheuttamille kulttuurikentän vaikeuksille. Tämän myötä Päijät-Hämeen rahasto sai 23 000 euroa lisää jaettavaa kulttuurialan työskentelyapurahoina.

Lahden Yliopistokampukselle kärkihankeapuraha pelilliseen tiedetapahtumaan

Maakunnallisesti merkittävien hankkeiden kärkihankeapurahana myönnettiin 30 000 euroa Lahden yliopistokampukselle Lahden lukioiden kakkosluokkalaisille suunnatun pelillisen tiedetapahtuman suunnitteluun ja pilotointiin.

Tavoitteena on luoda Lahden lukioiden 2. luokkalaisille monitieteisyyteen pohjaava, ajankohtaiseen haasteeseen vastaava pelitoteutus, johon kokonainen lahtelainen ikäluokka kerrallaan osallistuu.

Pelin kautta lukiolaisille halutaan antaa konkreettinen käsitys siitä, miten eri tieteenalojen osaamista ja tutkimustietoa voidaan menestyksellisesti hyödyntää suurtenkin ongelmien ratkaisemisessa. Pelitilanteiden ratkaisujen etsimisessä korostuvat lisäksi keskinäisen yhteistyön ja hyvien viestintätaitojen tärkeys.

Jatkossa pyrkimyksenä on toteuttaa tapahtuma vuosittain osana nyt kehitteillä olevaa Junnuyliopistoa. Junnuyliopiston tavoitteena on luoda Lahteen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ulottuva ainutlaatuinen, kokonaiset ikäluokat leikkaava tiedekasvatuspolku, joka tarjoaa lahtelaisille lapsille ja nuorille innostavia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia tieteen ja tutkimuksen parissa. Junnuyliopisto-toiminta kasvattaa ja kannustaa lapsia ja nuoria kriittiseen ajatteluun sekä herättelee kiinnostusta tieteeseen ja korkeakouluopintoihin.

Toinen kärkihankeapuraha, 20 000 euroa, myönnettiin lastentarhanopettaja Katja Kivistö-Leikkoselle ja työryhmälle kiusaamisen vastaisen nuorille suunnatun Herous-tv-sarjan tekemiseen.

Muita apurahoja

Kokovuotisen 26 000 euron työskentelyapurahan saivat tänä vuonna fil. maisteri Olga-Sofia Alitalo lääkeaineiden esiintymistä jätevedenpuhdistuksessa ja ympäristössä käsittelevään väitöskirjatyöhön, kuvataiteilija Terhi Kaakinen taiteelliseen työskentelyyn sekä fil. maisteri Mika Saarenpää luonnon virkistyskäytön vaikutuksia kehon mikrobiyhteisöihin ja immuunipuolustukseen käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Lisäksi rahasto myönsi useita pienempiä työskentelyapurahoja taiteen ja tieteen harjoittamiseen sekä kuluapurahoja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Kaikki apurahat: https://apurahat.skr.fi/myonnot

 

Lisätietoja:

Arto Ristola, asiamies

Suomen Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahasto

Saimaankatu 11, 15140 Lahti

puh. 040 753 4031, sähköposti: arto.ristola@skr.fi