Musiikin maisteri Vesa Lehtisen mukaan vaativaa ryhmätyötä tekevät organisaatiot voisivat ottaa oppia sinfoniaorkesterilta. Itseohjautuvuus lisää työn tehokkuutta, ketteryyttä ja kilpailukykyä. 

Musiikin maisteri Vesa Kaleva Lehtinen tutkii tuoreessa väitöskirjassaan Sinfonia Lahden itseohjautuvuutta. Lehtisen mukaan siitä on orkesterille hyötyä varsinkin vaikeissa tilanteissa, kun esimerkiksi kapellimestari osoittautuu epäpäteväksi tai hänen ja orkesterin väliset henkilökemiat aiheuttavat kitkaa yhteistyöhön. Itseohjautuva orkesteri pystyy onnistumaan yhdessä haasteista huolimatta.

”Itseohjautuvuus näkyy orkesterissa yksilöiden ominaisuuksina, vuosikymmenten kuluessa kertyneenä hiljaisena tietona sekä muusikoiden keskinäisenä tahdistumisena soittotilanteessa. Itseohjautuvuutta on myös muusikoiden henkilökohtaisessa harjoittelussa sekä silloin, kun kapellimestari ikään kuin kutsuu itseohjautuvuuteen”, hän kertoo.

Lehtinen on työskennellyt yli 30 vuotta Sinfonia Lahden pasunistina sekä lähes 20 vuotta Savonlinnan oopperajuhlaorkesterissa. Tutkimustuloksia soveltaakseen hän kehitti mallin, jonka avulla myös muut organisaatiot voivat omaksua orkesterimaista työskentelyä eli ”orkkanisointia”. 

Orkesterimainen työtapa vaatii analyysia ja tiedostamista

Itseohjautuvuudella on mahdollista kehittää organisaation tehokkuutta, ketteryyttä ja kilpailukykyä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Lehtisen mukaan organisaatioissa ei välttämättä tarvitse tehdä kovin mullistavia muutoksia itseohjautuvuuden lisäämiseksi. Tärkeintä on analysoida, kuinka se tällä hetkellä toteutuu ja kehittää sitä sen jälkeen eteenpäin.

”Yksilölle on tärkeää tiedostaa tilanteet, joissa hän voi toimia itseohjautuvasti, ja käyttää sitä voimavaranaan. Näkökulman muutos on ensimmäinen askel.”

Itseohjautuvuuden esikuvia ovat matalahierarkkiset startupit. Sen sijaan sinfoniaorkesteri näyttäytyy suurelle yleisölle arvokkaan jäykkänä, hierarkkisena ja soivana museona, jonka kokoonpano on pysynyt suunnilleen samana parin vuosisadan ajan. Lehtisen mukaan kapellimestarin roolia on romantisoitu ja pidetty jopa vertauskuvana täydellisestä johtajuudesta. Hän kiinnostuikin tutkimusaiheestaan siksi, ettei itseohjautuvuus tule sinfoniaorkesterista ensimmäisenä mieleen. 

”Olen kiinnostunut työelämästä ja siitä, kuinka ihmiset tekevät yhteistyötä. Orkesterissakin on paljon itseohjautuvuutta – tosin se on vähän kätkeytynyt muodollisten rakenteiden ja rutiinimaisten toimintatapojen taakse”, Lehtinen toteaa.

Musiikin maisteri Vesa Kaleva Lehtisen tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja ”Organisaation emergentti itseohjautuvuus, case sinfoniaorkesteri: ”Miksi orkesteri soittaa hyvin, vaikka sitä johdettaisiin huonosti?” tarkastetaan 28.1.2022 klo 12 salissa A122. Vastaväittäjänä toimii Affiliated researcher, KTT Patrick Furu Svenska handelhögskolanista. Linkki väitöstilaisuuden seuraamiseksi etäyhteydellä: https://lut.zoom.us/webinar/register/WN_iYkDcwIeT225b84J6VOreQ