Tentteihin voivat osallistua minkä tahansa yliopiston tai ammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka ovat sopineet siirtotentistä oman oppilaitoksensa kanssa.

Lahden yliopistokeskus ja Lahden ammattikorkeakoulu kokeilevat lukuvuonna 2012-2013 yhteistä tenttipalvelua. Tenttipalvelu tarjoaa eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille mahdollisuuden tehdä siirtotenttejä Lahdessa. Opiskelija voi tenttiä Lahdessa, vaikka opiskelupaikka olisi esimerkiksi Kuopiossa. Opiskelijan tulee kuitenkin aina ensin sopia siirtotentistä oman oppilaitoksen kanssa.

Yhteistenttikokeilu käynnistyy aluksi tietyillä tenttipäivillä ja kellonajoilla. Ensimmäinen tenttimahdollisuus on lauantaina 10.11.2012. Tentit järjestetään Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Lahden ammattikorkeakoulun ohjeita noudattaen. Tentit ovat Oppimiskeskus Fellmanniassa ja tenttiminen maksaa 40 euroa. Lisätietoja tenttipäivistä ja ilmoittautumisohjeista kerrotaan www.korkeakoulutusta.fi -sivustolla.

Yhteisellä tenttipalvelulla pyritään nopeuttamaan lahtelaisten muualla opiskelevien opintoja. Lukuvuosittain tulee useita kyselyjä tenttimismahdollisuuksista Lahdessa. Pelkän tentin takia matkustaminen satojen kilometrien päähän tuntuu useista opiskelijoista ajan tuhlaukselta, kun tentin tekeminen onnistuisi kotipaikkakunnallakin.

 

Lisätietoja:

Koulutussuunnittelija Heidi Passila
Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation
heidi.passila(at)lut.fi tai p. 040 357 8697