Auditoriosta lähetetään ohjelmaa AC-yhteydellä ja voit seurata sitä Fellmannian ulkopuolellakin.

 

Seuraa auditorion ohjelmaa netistä https://connect.funet.fi/tiedepaiva/

Klo 9.00 – 9.25 AVAUS

TERVETULOA LAHDEN TIEDEPÄIVÄÄN
Pääsihteeri Senja Jouttimäki, Lahden Yliopistokampus

ALUEELLINEN MENESTYS: EHDOT JA LAHDEN ALUEEN MAHDOLLISUUDET
Professori Pekka Aula, Helsingin yliopisto

Lukio-ohjelma

Matkaoppaana tieteen poluilla toimii Mikko Matias Peltoniemi, Lahden ammattikorkeakoulusta valmistunut moniosaaja (Kettu Productions)

Klo 9.30 – 11.30 (Aamupäivä Kannaksen ja Lyseon lukiot )

Mikä on Lahden tiedepäivä? Senja Jouttimäki, Lahden Yliopistokampus

Yliopisto-opintoja lukiossa: esimerkkinä "Vesien ja maaperän suojelu" -lukiokurssi Helsingin yliopiston ympäristöekologian yksikön ja Avoimen yliopiston kanssa. Abiturientit Oona Kuuva ja Hilma Holappa, Lahden lyseon lukio

Puuhun älyä muovilla – opiskelua ja tutkimusta LAMKissa
Leo Lähteinen, Lahden ammattikorkeakoulu, tekniikan laitos

Esimerkki päättötyöstä: Teollisuustontin hulevesien hallinta pohjavesialueella Jarkko Pitkäniemi ja Mika Sirviö Lahden ammattikorkeakoulu

Y-sukupolvi ja luonto Riikka Puhakka, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

”Work happens wherever you are. You are work. Work is you.” Jokainen työntekijä on oman työnsä freelancer?
Marjo Leppä, Lahden ammattikorkeakoulu, Musiikki- ja draamainstituutti

Klo 12.30 – 14.30 Iltapäivä Salpausselän ja Tiirismaan lukio

Mikä on Lahden tiedepäivä? Ilkka Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu

Yliopisto-opintoja lukiossa: esimerkkinä "Vesien ja maaperän suojelu" -lukiokurssi Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitoksen ja Avoimen yliopiston kanssa. Abiturientit Oona Kuuva ja Hilma Holappa, Lahden lyseon lukio

Hoitotyön opiskelijoiden kokemuksia kansainvälisestä verkkokurssista – vaihtoehto kansainväliselle vaihdolle Päivi Ronkainen-Forsius ja Hanna-Kaisa Karhinen, Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala

Elämäntarinat näkyviksi tietotekniikan keinoin Case ’Muistelutikku’
Päivi Kuosmanen, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
Satu Pekkarinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti School of Innovation

Läsnäolo ja kehollisuus
Virpi Koskela, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti School of Innovation

”Work happens wherever you are. You are work. Work is you.”Jokainen työntekijä on oman työnsä freelancer?
Marjo Leppä, Lahden ammattikorkeakoulu, Musiikki- ja draamainstituutti

Klo 15 – 16 TIETOKIRJARAATI

Raatia vetää johtaja Pirjo Hiidenmaa, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskusPalmenia.

Raatilaiset ovat:

Heikki Hakala, Etelä-Suomen Sanomien päätoimittaja
Antti Karisto, sosiaaligerontologian professori, Helsingin yliopisto
Silja Kostia, koulutuspäällikkö, Lahden ammattikorkeakoulu
Antti Rönkä, lukiolainen ja tietokirjaharrastaja