Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikön pääsihteeri Senja Jouttimäki on saanut Lahden kaupungin Vuoden korkeakouluteko 2016 -tunnustuspalkinnon.

Vuoden korkeakouluteko tunnustus myönnettiin tänä vuonna Jouttimäen pitkäjänteiselle työlle Lahden Yliopistokampuksen kehittämiseksi kansainväliseksi tutkimuksen ja opetuksen osaamiskeskittymäksi.

Senja Jouttimäki on verkostojohtamisen taidoillaan pystynyt suuntaamaan monialaisen työyhteisön tulevaisuuden haasteisiin. Verkostomainen toiminta on Jouttimäelle luonteenomaista ja hän vie myönteisellä asenteellaan vaikeitakin asioita eteenpäin. Hänen laajat verkostonsa kattavat valtakunnalliset yliopistokeskukset, yliopistot, Helsingin yliopiston useat tiedekunnat ja laitokset sekä Lahden kaupungin toimialat ja vaikuttajat.

Pääsihteeri Jouttimäki on työllään edistänyt erityisesti Helsingin yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston välistä yhteistyötä luoden edellytyksiä yhteisten opetus- ja tutkimushankkeiden käynnistämiseen. Hänen roolinsa uusien yhteistyömuotojen luomisessa ja kehittämisessä on ollut tärkeä. Jouttimäki on ollut avainhenkilöitä perustettaessa Lahden korkeakoulukirjastoa ja Päijät-Hämeen LUMA-keskusta. Lahden Yliopistokampuksesta on Senja Jouttimäen johdolla kehittynyt kiinteä osa alueellista innovaatioympäristöä, jonka opetuksen ja tutkimuksen painopisteet tukevat myös Lahden kaupungin strategisia linjauksia.

Yliopistokeskus perustettiin Lahteen 2001 ja vuonna 2013 nimi vaihtui Lahden Yliopistokampukseksi. Senja Jouttimäki tuli pääsihteeriksi syksyllä 2007.
Valintatyöryhmä, puheenjohtaja Valtteri Simola ja jäsenet Päivi Kuisma, Tiina Granqvist sekä Tomi Tura, arvosti erityisesti Senja Jouttimäen panosta kestävän kaupunkiympäristötutkimuksen systemaattisessa edistämisessä yliopistojen toiminnan yhdeksi kärkialaksi Lahden alueella.

Lahden kaupunki myöntää vuosittain 4000 euron suuruisen tunnustuksen yhdelle tai useammalle organisaatiolle tai yksittäiselle henkilölle tuloksellisesta ja pitkäjänteisestä työstä tai uudesta lupaavasta avauksesta korkeakoulutuksen alalla.

Lisätietoja:
valintatyöryhmän puheenjohtaja Valtteri Simola 050 555 6827
valintatyöryhmän sihteeri Sari Alm 050 398 5162

Aiemmin vuoden korkeakoulutekotunnustuksella huomioidut:
1995 Lahden ammattikorkeakoulu
1997 Teknillisen korkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun verkostoyliopistotoiminta
1998 Käsityötieteen koulutuskokeilu
1999 Teknillisen korkeakoulun Aluetalousinstituutti
2000 Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti
2001 Lahden yliopistokeskuksen perustaminen
2002 Korkeakoulutasoisen ympäristöbiotekniikan opetuksen ja tutkimuksen käynnistäminen Lahdessa
2003 Hyvinvointipalveluiden tutkimus- ja kehittämistoiminta Helsingin yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenian Lahden yksikössä
2004 XXIX SIL kongressi ja Lahden ammattikorkeakoulun innovaatiokeskuksen perustaminen
2005 Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma ja Ympäristötekniikan DI-ohjelma
2006 Suomen ammattikorkeakoulujen yrittäjyysverkosto FINPIN
2007 Lahden ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinja ja Ympäristöalan tutkimuksen, koulutuksen ja yritystoiminnan keskittymän muodostuminen Niemen alueelle
2008 Professori Vesa Harmaakorpi, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
2009 Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus- ja kehittämishanke
2010 Uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energon
2011 Oppimiskeskus Fellmannia
2012 Lahden tiedepäivä
2013 Fellamanin pelto -performanssi – taiteilija Kaisa Salmi
2014 Lahden ammattikorkeakoulun kampusradio eli LiMu Radio
2015 Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin ajoneuvomuotoilun koulutus