Lahdessa Niemen kampukselle on avattu sähköisen tenttimisen tila eli nk. EXAM-tila. Tila on osoitteessa Niemenkatu 73, huone C 207.

Examinarium on sähköinen tenttijärjestelmä, jossa opiskelija voi tenttiä haluamanaan ajankohtana tentin, jonka opettaja on etukäteen tehnyt järjestelmään. Tenttiminen tapahtuu erillisissä tenttitiloissa, joissa on tietokone tentin tekoon ja tallentava tenttivalvonta.  Tämä joustavoittaa opiskelijan tenttimistä ja poistaa esim. tarvetta tehdä tenttitilavaruksia- ja valvontoja.

Lahdessa tila on Lahden ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja LUT:in yhteinen. Tenttiminen on korkeakoulukohtaista eli opiskelija voi tenttiä vain oman korkeakoulunsa verkkoon yhdistetyltä koneelta.

Ohjeistus LUT

Ohjeistus HY

 

Tilan tarkempi ohjeistus virka-ajan ulkopuolisille tenteille:

Mikäli opiskelija aloittaa tentin klo 7-8 tai klo 16-20 välillä, tullaan sisälle B1 tai A1 ovesta sähköavaimella. Sama avain käy Examtilan oveen. Pääovi, josta pääsee ilman avainta sisään, on auki vain klo 8-16. Jos opiskelijalla ei ole avainta, hän voi lainata sellaisen etukäteen Tiedepuiston aulapalveluista arkisin klo 8-16. HUOM! Rakennuksesta tulee poistua ehdottomasti ennen klo 21.45.