Teksti: Riikka Puhakka ja Aki Sinkkonen. Nykyisin joka viides kehittyneiden maiden asukas kärsii immuunivälitteisistä sairauksista, kuten allergioista, astmasta ja tyypin 1 diabeteksesta. Nämä sairaudet ovat yleisiä erityisesti kaupungeissa. Helsingin yliopiston Luontopohjaisten ratkaisujen tutkimusryhmässä kehitetään keinoja immuunijärjestelmän häiriöiden ehkäisyyn. Tutkimustulosten perusteella jo lyhytaikainen metsämaan kaltaisen maa-aineksen koskettelu lisää suoliston ja ihon mikrobiston monipuolisuutta ja vähentää sairauksia aiheuttavien bakteerien runsautta. Lisäksi verestä mitattujen hyödyllisten immuunipuolustusjärjestelmää ohjailevien sytokiinien tason havaittiin nousevan elimistön mikrobiomin monipuolisuuden lisääntyessä. Nämä aikuisväestön ja päiväkotilasten keskuudessa toteutetut kokeet ovat ensimmäiset maailmassa, jotka osoittavat suoran syy-seuraus-yhteyden immuunipuolustuksen ja luontoaltistuksen välillä. Erityisen tärkeänä pidetään kosketusta metsien ja maatalousalueiden monipuoliseen mikrobi- ja pieneliöyhteisöön.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä uudenlaisia kuluttajatuotteita mikrobialtistuksen lisäämiseksi niin ulko- kuin sisätiloissa. Markkinatutkimuksen perusteella suuri osa kuluttajista on kiinnostunut uudenlaisista immuunijärjestelmän häiriöitä ehkäisevistä tuotteista. Luontopohjaisten ratkaisujen tutkimusryhmä on kehittämässä esimerkiksi mikrobiyhteisöltään metsänkaltaisia puutarha- ja maisemointimateriaaleja, joissa hyödynnetään maa- ja metsätalouden sivuainevirtoja. Näitä uusia materiaaleja ja viherpihojen suunnitteluohjeistusta testataan käytännössä päiväkotipihoilla Espoossa ja Lahdessa. Tutkimus on jo johtanut kahden start up -yrityksen perustamiseen. Tutkimusryhmän merkittävin rahoittaja on Business Finland. ADELE-, ImmunoGarden- ja KOTA-hankkeet toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston ja eri alojen yritysten kanssa.

Lisätietoa Luontopohjaisten ratkaisujen tutkimusryhmän tuloksista 

Lisätietoa ImmunoGarden-hankkeesta

’Policy brief’ -artikkeli ”Viherpihalta terveyttä ja hyvinvointia”