Teos pohjautuu Finnable 2020 -hankkeen (www.finnable.fi) tutkijoiden työhön Tekes-hankkeessa, jonka tavoitteena oli selvittää miten uusi teknologia tuo lisäarvoa oppimiseen ja opetukseen, auttaa oppimisessa ja miten jokainen opettaja voi hyödyntää sitä opetuksen tukena. Kaikki kokeilut on toteutettu aidoissa luokka- ja kouluympäristöissä eri kouluasteilla. Mukana on myös partnerikouluja Kaliforniasta ja Kreikasta.

 

Teoksessa käsitellään muun muassa:

• miten teknologia tarjoaa lukuisia välineitä aktiiviseen oppimiseen

• miten uusia pedagogisia käytäntöjä sovelletaan teknologian avulla

• miten luodaan yhteistyötä kodin ja koulun välillä sekä oppilaiden ja

muiden lähiympäristön toimijoiden ja kumppaneiden välillä

• miten edistetään koulujen kansainvälistymistä ja avointa jakamisen

pedagogiikkaa yli alueellisten ja kulttuuristen rajojen

 

Kirja tulee myyntiin PS-kustannuksen kautta (www.ps-kustannus.fi).

 

Rajaton luokkahuone –kirjan toimittajat:

professori Hannele Niemi, käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto

professori Jari Multisilta, CICERO Learning, Helsingin yliopisto

 

Kirjoittajat:

professori Jari Lavonen, opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto

tohtorikoulutettava Anna Aarnio, CICERO Learning, Helsingin yliopisto

tohtorikoulutettava Vilhelmiina Harju, CICERO Learning, Helsingin yliopisto

founder & chief scientist Harri Ketamo, SkillPixels Ltd.

tutkija Carita Kiili, Jyväskylän yliopisto

yliopistotutkija Kristian Kiili, Tampereen teknillinen yliopisto, Pori

vararahtori & tutkija Tiina Korhonen, Koulumestarin koulu ja Helsingin

yliopisto

opettaja & tutkija Minna Kukkonen, Koulumestarin koulu ja Helsingin yliopisto

yliopistonlehtori Heikki Kynäslahti, opettajankoulutuslaitos,

Helsingin yliopisto

tutkija Arttu Perttula, Tampereen teknillinen yliopisto, Pori

erityisopettaja & tutkija Kati Sormunen, Koulumestarin koulu ja

Helsingin yliopisto

tutkija Pauliina Tuomi, Tampereen teknillinen yliopisto, Pori

yliopistonlehtori Sanna Vahtivuori, opettajankoulutuslaitos, Helsingin

yliopisto ja CICERO Learning

projektisihteeri Kirsi Viitanen, CICERO Learning, Helsingin yliopisto

tohtorikoulutettava Marianna Vivitsou, CICERO Learning, Helsingin yliopisto

 

Lisätietoja kirjan toimittajilta:

professori Hannele Niemi (hannele.niemi()helsinki.fi)

professori Jari Multisilta (jari.multisilta()helsinki.fi)