HY Palmeniassa työskentelevä Raisa Valve on saanut valtakunnalllisen tunnustuksen työstään.

"RaisaRavitsemusterapeuttien yhdistys ry on valinnut Ravitsemusvaikuttajaksi 2012 kehittämispäällikkö Raisa Valveen. Valinta julkistettiin 8.10. Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä.

Ravitsemusvaikuttajan valinnassa painotetaan ammattiylpeyttä, saavutuksia työelämässä ja myönteistä näkyvyyttä omalla alalla. FT, laillistettu ravitsemusterapeutti Raisa Valve työskentelee arvostettuna kehittämispäällikkönä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasssa Lahdessa. Työtehtävät painottuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tukeviin tutkimuksellisiin kehittämishankkeisiin.

Näkyvimpänä saavutuksena on Ikihyvä Päijät-Häme tutkimus- ja kehittämishanke, jossa Raisan rooli on ollut merkittävä koordinaattorina, tutkijana, ravitsemusasiantuntijana, kouluttajana, kehittäjänä ja sittemmin esimiehenä. Raisa Valve on erinomainen verkostoituja, minkä ansiosta Ikihyvä-elintaparyhmäohjausmalli tunnetaan Australiassa ja Arabimaissa saakka.

Raisa puhuu mielellään ennaltaehkäisevän työn ja ravitsemuksen merkityksestä ja terveyden kokonaisvaltaisen edistämisen puolesta. Hän näkee alueen kentän laajemmin kuin vain oman koulutuksensa ja ammattinsa näkökulmasta. Tämä antaa hyvän lähtökohdan uusien ajatusten syntymiselle ja toimintamallien kehittämiselle. Raisa on aidosti innovatiivinen ja rohkeasti tuntemattomaankin heittäytyvä, johon antaa mahdollisuuden laaja monitieteellinen ja monialainen verkosto, jonka hän on ympärilleen vuosien kuluessa luonut.

Raisa on rohkaissut kollegoitaan miettimään ja ottamaan käyttöön uusia toimintamalleja sekä toiminut aktiivisesti ammattikuntansa puolestapuhujana. Hän on vahvalla osaamisellaan ja innovatiivisella otteellaan vaikuttanut uusien yhteistyömallien syntymiseen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välille.

Ravitsemusterapeuttien yhdistys valitsee vuorovuosin Ravitsemusvaikuttajan ja Ravitsemusteon. Vuoden 2011 Ravitsemustekona palkittiin Yle TV2:n Poinzi-ohjelma. 

Lisätietoja

FT, kehittämispäällikkö Raisa Valve, puh.050 595 8950, raisa.valve(at)helsinki.fi
Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen toiminnanjohtaja Leena Rechardt, puh. 050 438 7860, leena.rechardt(at)rty.fi ja puheenjohtaja Taina Luova, puh. 050 364 1980, taina.luova(at)pp.inet.fi

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry (RTY) on monialaisen jäsenistönsä palvelu- ja koulutusjärjestö, joka edistää jäsenistönsä etuja ja kilpailukykyä. Jäsenillä on ylempi yliopistotutkinto: terveystieteiden (TtM), elintarviketieteiden (ETM), maatalous-metsätieteiden (MMM) tai terveydenhuollon (THM) maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto ravitsemustiede pääaineena. Jäsenmäärä on lähes 800. Noin puolella jäsenistöstä on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyys.