Lahdessa kehitetään parhaillaan nk. siirtotenttipalvelua korkeakouluopiskelijoille.

Siirtotentillä tarkoitetaan tenttiä, jonka opiskelija suorittaa Lahdessa, vaikka opiskelupaikkakunta on muualla. Lahden siirtotentteihin voivat osallistua minkä tahansa yliopiston tai ammattikorkeakoulun opiskelijat – opiskelijan tulee itse etukäteen sopia siirtotentistä oman oppilaitoksensa kanssa.

Tenttien tekeminen siirtotenttinä Lahdessa säästää aikuisopiskelijalta aikaa ja rahaa. Motivaatio opiskella pysyy korkeana, kun tenttien tekeminen onnistuu joustavasti Lahdessa ja opiskelupaikkakunnalle matkustamisen sijaan aikaa jää työlle, perheelle, harrastuksille tai tenttiinlukemiselle! Tentin tekeminen kotikaupungissa on myös ekologisesti ajateltuna viisasta ja vähentää pitkiä auto- ja junamatkoja muille paikkakunnille.

Siirtotentit järjestetään Oppimiskeskus Fellmanniassa (Kirkkokatu 27, Lahti). Tentit ovat hankkeen aikana maksuttomia, mutta toiminnan vakiintuessa tulee tenttiminen maksulliseksi. Palvelu avataan 10.3. ja sen jälkeen tenttiminen on mahdollista aina oppimiskeskus Fellmannian laajoina aukioloaikoina.

Tarkat ohjeet palvelun käytöstä löytyvät alkuvuodesta 2014 http://www.fellmannia.fi sekä http://www.korkeakoulutusta.fi sivustoilta.

 

Siirtotenttipalvelua kehittävät yhteistyönä Lahden Yliopistokampus ja Päijät-Hämeen koulutuskonserni / Oppimiskeskus Fellmannia. Hanketta tukee Päijät-Hämeen liitto, hanke on saanut maakunnan kehittämisrahaa