Tiistaina 3.5. oli Fellmannin kulman tiedekahvilan aiheena liikkumisen materiaalijalanjälki. Illan aloitti jo tuttuun tapaan Michael Lettenmeier, joka kertoi aluksi miksi 17.4. oli merkittävä päivä Suomessa.

Se oli päivämäärä jolloin olimme jo tänä vuonna käyttäneet ne luonnonvarat, jotka olisivat meille käytössä. Nyt siis elämme jo velaksi ja luonnonvaroja tuhlaten loppuvuoden. 

Paljon on Michaelinkin mukaan  liikkumisenkin osalta tehtävissä, jotta materiaalijalanjälkemme pienenisi edes kohtuulliseksi. Ongelmana ovat hänen mielestään  tehoton liikennejärjestelmä, korkea matkasuorite/henkilö sekä infran rakennustarve.  Ratkaisuna voisivat olla yhteisautoilu sekä julkisen ja yksityisen liikkumisen sulautuminen. Mm. kortteliautosysteemi on osa tätä kehitystä. Tarvitaan paljon uudenlaista kekseliäisyyttä sekä ennen näkemättömiä toimintamalleja. Myös polttoaineentuotannossa voisi petrata eli esim. jalostaa jätteistä menovettä autoille.

Aihe kääntyi illan mittaan keväiseksi pyöräilykeskusteluksi, sillä olihan paikalla mm. liikenneinsinööri Kristiina Kartimo Lahden kaupungilta, hän vastaa kaupungilla pyöräilyolosuhteiden suunnittelusta. Kristiina kertoi Lahden kaupungin uusista suunnitelmista muodostaa pyöräilylle laatukäytävät sisääntuloreiteille.

Laatukäytävillä pyöräväylä pyritään erottamaan rakenteellisesti sekä jalankulusta että autoliikenteestä. Laatukäytävät mitoitetaan muita väyliä suuremmille pyöräilymäärille.  Lahden kaupungin toiveissa on se että yhä useampi pyöräilisi lyhyet muutaman kilometrin mittaiset työmatkat ja saisi näin liikuntaa, terveyttä ja vireyttä samalla kun materiaalijalanjälki vähenee.

Alustuksen piti myös Sami Häkkinen, joka opiskelee Lahdessa Helsingin yliopistolla ympäristöekologiaa. Helsingin yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteisellä projektikurssilla Samin ryhmän teemana oli Lahden pyöräkeskus. He ideoivat sitä millainen paikka voisi toimia pyöräilijöiden tukikohtana Lahden keskustassa. 

Mallia on haettu mm. Helsingistä ja muista eurooppalaisista kaupungeista, joissa toimii pyöräkeskus. Se voi olla paikka mihin pyörä jätetään turvalliseen parkkiin, missä voi vaihtaa vaatteet, käydä suihkussa, huollattaa pyörän, tavata muita pyöräilijöitä.