Tuoreen lahtelaisen kampanjan tarkoitus on rohkaista ulkomaalaisia opiskelijoita puhumaan suomea arkipäiväisissä tilanteissa.

Lahden yliopistokeskuksen, Lahden ammattikorkeakoulun Kv-palveluiden ja Opiskelijakunta LAMKO:n luotsaama kampanja käynnistyi syyskuussa 1.9.2012 ja jatkuu marraskuun loppuun.

Tuoreen kampanjan tarkoitus on rohkaista ulkomaalaisia opiskelijoita puhumaan suomea arkipäiväisissä käytännöntilanteissa ja samalla kannustaa muita palvelemaan opiskelijoita suomeksi. Kampanja tekee kielenopiskelusta hauskaa ja arkipäiväistä myös luokkahuoneiden ulkopuolella tapahtuvaa oppimista!

Ulkomaalaisten opiskelijoiden integroituminen on haaste suomalaiselle yhteiskunnalle. Yksi selkeistä integroitumisen edesauttajista on suomen kielen taito – riittävä kielitaito helpottaa työllistymistä ja sopeutumista yhteiskuntaamme.

Käytännössä kampanja toteutetaan leikkimielisenä kilpailuna, jossa ulkomaalaista opiskelijaa rohkaistaan keräämään mahdollisimman paljon kokemuksia suomen kielen käytöstä arkitilanteissa kouluympäristössä. Kampanjan puitteissa ulkomaalaisille opiskelijoille jaetaan Puhutaan suomeksi! – rintamerkit, joita he voivat käyttää asioidessaan paikallisissa ammattikorkeakoulun ja yliopiston palveluissa. Lisäksi jokainen opiskelija saa passin, johon hän voi kerätä leimoja henkilökunnalta, suoriutuessaan arkipäiväntilanteesta suomeksi. Eniten leimoja kerännyt opiskelija on kilpailun voittaja ja hänet julkaistaan ja palkitaan joulukuussa.

Opiskelija voi hoidettuaan asiansa suomeksi kerätä leimoja mm. seuraavissa paikoissa: opiskelijaravintolat, kampuskirjastot, opintotoimisto ja LAMKOn toimisto.

Lisätietoja:
UrbanEnviro -hankkeen projektipäällikkö Eira Rosberg, eira.rosberg()lahdenyliopistokeskus.fi

International student, are you interested in improving your Finnish language skills?
Wish that you had more opportunities to use Finnish? See