Huhti-toukokuun vaihteessa toteutetaan kolme ympäristö-painotteista työpajaa, joiden suunnittelussa ja valmistelussa nuoret ovat olleet mukana alusta lähtien.

Polku – Luonnosta potkua työelämään ja hyvinvointia -hankkeessa parannetaan nuorten hyvinvointia

Osana hanketta järjestetään työpajoja, joiden tarkoituksena on tukea alle 25-vuotiaiden elämän-hallintaa ja auttaa heitä saaman kiinni työelämästä tai opinnoista. Nyt järjestettävät työpajat aloitta-vat nuorten luonto- ja ympäristöpainotteisten työpajojen sarjan, joka saa jatkoa touko- ja elokuussa. Luonto- ja ympäristöpainotteisten työpajojen toteutuksesta vastaa Inspis Lahti. Tavoitteena on, että nuoret saavat tukea työelämävalmiuksien kehittämiseen ja heille kertyy onnistumisen kokemuksia.

Vesijärven satamassa nuoret tempaavat Mahdollisuuksien tori – nuoret ja työ -tapahtumassa sun-nuntaina 27.4. Trion kauppakeskuksessa järjestetään yleisöä osallistavia toiminnallisia pisteitä tee-maan liittyvine kilpailuineen ja hengailupaikkoineen tiistaina 29.4.klo 14 – 18. Vapun jälkeisenä perjantaina 2.5. on vuorossa koko päivän kestävä toimintatapahtuma ja grafiittikisa Launeen koulul-la, jossa kohderyhmänä ovat koululaiset.

Polku-hankkeen kohderyhminä ovat 16–25-vuotiaat nuoret ja sosiaali-, kasvatus- ja nuorisotyön ohjaajat sekä nuorten ohjaus- ja työpajatoimintaan osallistuvat alueelliset organisaatiot erityisesti luonto- ja ympäristöalalla.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Osatoteuttajina ovat Lahden seudun ympäristöpalvelut ja Avoin Mieli – Open Mind/Inspis Lahti. Hanketta rahoittaa ESR/Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja:

Nuorten luonto- ja ympäristötyöpajat: Veikko Juutilainen, veikko(at)inspis.info, puh. 044 959 2891

Polku-hanke: Irma Tolonen, irma.tolonen(at)helsinki.fi, 050 595 8978

Hankkeesta puhuttiin myös Fellmannian kulmassa viime helmikuussa.