Kaksiviikkoinen Co-design Better Urban Living and Wellbeing kesäkoulu tutustuttaa osallistujia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin teemoihin. Kyseessä on alueella toimivien korkeakoulujen yhteisponnistus.

Kesäkoulu on jatkoa viime vuoden onnistuneelle toteutukselle. Viime vuonna osallistujia oli noin 50, mutta tänä vuonna ilmoittautuneiden määrä on kivunnut jo 80:een. Lahteen on jälleen saapumassa hyvin kansainvälinen joukko.

Kesäkoulu alkaa 29.5. ja kestää kaksi työntäyteistä viikkoa Niemen kampuksella. Opetuksen punaisena lankana toimii planetaarinen terveys, jonka teemoista sekä korkeakouluilla että alueen muilla toimijoilla löytyy erityisosaamista.

Opiskelijat kuulevat lahtelaisten professorien, opettajien ja tutkijoiden luentoja, joita pitävät mm. LUT-yliopiston ympäristötalouden ja -johtamisen professori Lassi Linnanen, kestävyystieteen apulaisprofessori Ville Uusitalo, Suomen ensimmäinen planetaarisen terveyden lääkäri Hanna Haveri sekä Helsingin yliopiston kaupunkiekosysteemitutkimuksen professori Heikki Setälä. Niemen kampuksen ohella luentoja pidetään mm. Hennalan hulevesikentällä.

”Opiskelijatiimit ratkovat heille asetettuja haasteita oppimansa uuden tiedon pohjalta. Mahdollisen alkukankeuden jälkeen tiimien työskentely on varmasti jälleen innokasta. Uusia ideoita ja ratkaisuehdotuksia syntyy. Kaksi viikkoa on lyhyt aika, mutta sisältö on intensiivinen. Ymmärrys planetaarisesta terveydestä ja sen merkityksestä matkaa opiskelijan mukana maailmalle”, toteaa kesäkoulua koordinoiva Kaisa Vuorivirta Lahden Yliopistokampukselta.

Kaikki haasteet liittyvät tavalla tai toisella kaupunkialueiden viherryttämiseen, käyttäjälähtöisyyteen ja luonnon monimuotisuuteen.

”Haasteiden ratkominen on keskiössä, mutta yhtä tärkeää on kohdata muiden alojen opiskelijoita ja ymmärtää, että suurien haasteiden ratkomiseen tarvitaan eri alojen ammattilaisia. Kesäkoulun tärkeintä antia ovat aidot kohtaamiset ja syntyvät verkostot”, Vuorivirta kuvaa.

Yhdessäoloon on myös panostettu. Luvassa on mm. saunomista Joutjärven rannalla, piknik Pikku-Veskulla ja retki Helsinkiin. Myös mölkkyä päästäneen pelaamaan. Todennäköisesti yksi mieleenpainuvimmista retkistä tehdään Salpakiertoon Kujalaan. Lahden seudun jätehuolto ja kierrätysasteen korkeus ovat perinteisesti kansainvälisille vieraille ihmetyksen ja ihailunkin aiheita.

Kesäkoulun järjestävät Helsingin yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto ja Lahden Yliopistokampus.

Lisätietoa

Kaisa Vuorivirta, kesäkoulun koordinaattori, Lahden Yliopistokampus
kaisa.vuorivirta@lahdenyliopistokampus.fi
050 3160 528