Katariina Lahti-Leikas on ensimmäisen vuoden tohtoriopiskelija mikrobiologian ja biotekniikan tohtoriohjelmassa Helsingin yliopistolla.  Työtään hän tekee Lahdessa osana Nanorauta-projektia, jossa tutkitaan Suomessa uutta menetelmää. Menetelmässä tutkitaan polttoaineilla ja klooratuilla liuottimilla pilaantuneiden pohjavesien ja maaperän puhdistamista. ”Tavoitteeni on saada menetelmä jalkautetuksi osaksi suomalaisten pilaantuneiden alueiden puhdistuksen parissa toimivien asiantuntijoiden patteristoa” kertoo Katariina.

Katariinalla on nuoresta iästään huolimatta jo vankka kokemus ja osaaminen tutkimustyössä. Katariinan ensikosketus tutkimustyöhön oli projekteissa, joissa tutkittiin millaisia bakteereja mikroleväviljelmässä elää ja tuottavatko ne mikrolevälle sen tarvitsemia B-vitamiineja.

 

Saumaton yhteistyö tuo etuja

Mikrolevistä Katariina siirtyi tutkimaan oikeastaan sattuman kautta uusia pilaantuneen maan puhdistusmenetelmiä sekä eroja uusiutuvan ja fossiilisen dieselin kulkeutumisessa ja käyttäytymisessä maaperässä.

Katariinan tämänhetkinen työmaa on NANORAUTA –projekti, jossa Helsingin yliopisto, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja LAB-ammattikorkeakoulu kartoittavat ja käyvät viranomaisten kanssa vuoropuhelua pilaantuneiden alueiden puhdistukseen liittyvistä hallinnollisista haasteista. Samalla he ottavat käyttöön uuden pilaantuneiden alueiden puhdistusmenetelmän eli nanorauta-sähkökinetiikka-biostimulaation.

Projektin pohja on rakentunut korkeakoulujen ja yritysten väliselle vuorovaikutukselle. Idea projektiin lähti pilaantuneiden alueiden puhdistuksen parissa toimivista yrityksistä ja viranomaisista koostuvalta sidosryhmältä. Yritykset kokivat, että on tarvetta projektille, joka edistää uusien pilaantuneiden alueiden puhdistusmenetelmien käyttöönottoa soveltamalla menetelmiä toimiviksi kokonaisuuksiksi. Samalla välitetään osaamista yrityksille sekä huomioidaan menetelmien käyttöön liittyvät hallinnolliset haasteet.

Projektissa järjestetään yrityksille ja viranomaisille menetelmän kehitys- ja liiketoiminta –työpajoja sekä tehdään myös kannattavuuslaskelmia ja kilpailija-analyysejä.

 

Käytännön hyödyt ja edunsaajat jo nähtävissä

NANORAUTA -projektilla pyritään tehostamaan erityisesti päijäthämäläisten pilaantuneen maan puhdistuksen parissa toimivien yritysten liiketoimintaa, mutta menetelmä hyödyntää jatkossa koko Suomen pilaantuneiden alueiden parissa toimivien yritysten toimintaa.

Projektin myötä konsultoivilla yrityksillä on uusi menetelmä tarjota pilaantuneen maan puhdistamiseksi, ja urakoitsijoilla tietotaitoa toteuttaa puhdistus ja näin ollen kilpailla tehokkaammin pilaantuneiden alueiden puhdistussektorilla. Laajemmalla katsonnalla myös suuret yritykset, jotka rakentavat pilaantuneille alueille, hyötyvät uudesta menetelmästä.