Hämeen ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Lahden kaupungin yhteistyöprojekti Smart Parks laajenee Lahden Pikku-Veskun puistoon tarinapuiston muodossa. Puistokävijä voi lukea puistoon liittyviä tarinoita, jakaa oman tarinan sekä katsella ja lähettää kuvia puiston tapahtumista tai ehdottaa puistoympäristöön liittyviä asioita lukemalla puistosta löytyvän QR-koodin omalla älypuhelimellaan.

”Puistovierailuun saa uuden ulottuvuuden, kun pääsee kurkkaamaan muiden tunnelmia ja kokemuksia puistosta. Vierailija voi myös oppia uutta – Pikku-Veskun puistossa on mahdollisuus lukea alueeseen liittyvää historiatietoa sekä tarinoiden lisäksi myös kertoa asioista kuvilla”, kertoo lehtori Sari Suomalainen Hämeen ammattikorkeakoulun rakennetun ympäristön koulutusyksiköstä.  ”Olemme innoissamme tarinapuisto-hankkeesta. On jännittävää seurata, minkälaisia tarinoita ja tunnelmia kaupunkilaisilla on jaettavanaan Pikku-Veskusta”, kommentoi Lahden kaupungin ylläpitohortonomi Seija Nurkkala.

Perinteisen palautekanavan sijaan foorumi

Toukokuussa 2017 Smart Parks -hanke järjesti Lahden kaupungin kanssa kaupunkilaisille avoimen työpajan, jonka tulosten perusteella Pikku-Veskun tarinapuiston viisi mielipaikkakohdetta valikoituivat tarinapisteiksi. Näihin kohteisiin on nyt asennettu QR- koodit, joiden kautta tarinapuistoon pääsee osalliseksi.  ”Perinteisen palautekanavan sijaan tarjolla on foorumi, jossa puistossa vierailevien tarinat ja kokemukset  lisäävät tietoutta Pikku-Veskusta sekä alueesta vastaaville että muille puistokävijöille. Tarinapuisto on Pikku-Veskun puistossa ainakin tämän syksyn ja sen jälkeen on kokemusten perusteella tarkoitus kehittää sitä eteenpäin”, sanoo Suomalainen.

Kaupunkilaisten tarinoista kansalaistieteeksi – asukkaat mukaan kaupunkivihreän hallinnointiin

Kannustavia kokemuksia tarinoiden jakamisesta on saatu Espoosta, jossa on keväästä 2017 asti ollut käytössä Suomi100-penkit ja kaupunkilaiset ovat olleet innostuneita kirjoittamaan paikkaan liittyviä  kokemuksia ja havaintoja.  ”Puiston käyttäjien kokemukset ovat tärkeä osa puiston kehittämistä. Tarinapuisto on kokeilu, jossa kaupunkilaiset otetaan mukaan keräämään ja jakamaan tietoa puistosta. Tämän tiedon avulla voimme tulevaisuudessa kehittää esimerkiksi kaupunkivihreän hallinnointia”, sanoo Suomalainen.

Smart Parks -konseptin tavoitteena on paikkaan liitettyjen kokemusten kerääminen ja jakaminen digitaalisesti. Smart Parks -hanketta on rahoittanut Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma. Hämeen ammattikorkeakoulun rakennetun ympäristön koulutuksen koordinoiman hankkeen yhteistyötahoina ovat Lahden ja Vantaan kaupungit sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Lahti. Yhteistyössä on ollut myös HAMKin Älykkäät palvelut- tutkimusyksikkö.

Lisätietoja:

Seija Nurkkala, ylläpitohortonomi, Lahden kaupunki, 044 4163997

Sari Suomalainen, lehtori, HAMK Rakennettu ympäristö, 0400 288740, etunimi.sukunimi@hamk.fi

http://www.hamk.fi/smartparks