Kirjailija Petri Tamminen haastaa Lahden Yliopistokampusta keksimään työkalun, jonka avulla nuoret voivat sanoittaa tunteitaan, elämäänsä, voivat päästä elämäänsä paremmin kiinni. Petri on huolestunut siitä että nuorten sanallinen ilmaisuvoima hupenee ja kyky ilmaista itseään heikkenee – mitä voimme siis tehdä?

 

Haasteeseen vastaa Mun juttu-hanke ja sen projektipäällikkö Anja Kuhalampi. Hankkeessa tunnistetaan nuorten omia voimavaroja ja edistetään osallistujien itsetuntemusta, itseilmaisua ja vuorovaikutustaitoja. Hanke myös vahvistaa nuorten parissa toimivan palveluverkoston yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja resurssien yhteiskäyttöä. Mun juttu, meidän tulevaisuus on ESR-rahoitteinen hanke, jota hallinnoi Helsingin yliopisto.

Katso video sekä vastaus

 https://youtu.be/F7S4Q_iWI6g

Suomen yliopistokeskukset juhlistavat yhdessä Suomi 100 -juhlavuotta käynnistämällä 100 haastetta -kampanjan. Kampanjassa alueellisesti ja valtakunnallisesti tunnetut ihmiset haastavat yliopistokeskuksia ajankohtaisilla teemoilla ja ongelmilla. Yliopistokeskuksen tutkijat, kehittäjät ja opettajat vastaavat haasteisiin, esittävät omia ratkaisujaan ajankohtaisiin ja polttaviinkin ongelmiin.