LUT-yliopisto toteuttaa valtakunnallisen arviointihankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa yrittäjyyskasvatuksen arviointityökalu suomalaiseen koulutusjärjestelmään.  Kohderyhmän muodostavat kaikki Suomen yhdeksäsluokkalaiset. Kysely käsittää koko ikäluokan ja se toistetaan kolmena perättäisenä vuonna.  Ensimmäinen kyselykierros toteutetaan keväällä 2020.

Tavoitteena on rakentaa kertyvän tiedon avulla käsitystä peruskoulutusjärjestelmän kyvystä edistää oppilaiden yrittäjämäisyyttä. Yrittäjyyskasvatus on ollut kirjattuna suomalaisen peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteisiin vuodesta 1994. Tämä on ensimmäinen kerta, kun yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavuutta arvioidaan näin laajalla kyselyllä oppilaiden näkökulmasta. Tutkimus on merkittävä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tutkimuksessa ei ole kysymys oppimistulosten pitkittäisarvioinnista vaan tutkimuksessa tarkastellaan oppilaan omaa käsitystä henkilökohtaisista yrittäjyysvalmiuksistaan.

Tutkimuskokonaisuuden sekä arviointityökalun rakentamisen toteuttaa LUT yliopisto.  Muut hankkeen keskeiset toimijat ovat valtakunnallinen YES ry, Yrittäjyyskasvatuksen polku -hanke, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. Lisätietoja tutkimushankkeesta antaa Anu Raappana: anu.raappana@lut.fi.