Fellmanniassa järjestetään kesäkuussa kansainvälinen innovaatiotoimintaa käsittelevä tiedekonferenssi.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahti School of Innovation järjestää yhteistyökumppaninsa Etelä-Tanskan yliopiston kanssa Lahdessa, Fellmanniassa 18.-20.6.2013 kansainvälisen tiedekonferenssin nimeltään Participatory Innovation Conference (PIN-C).

PIN-C järjestetään nyt kolmannen kerran. Ensimmäinen konferenssi pidettiin Tanskassa ja toinen Australiassa. Tapahtumaan odotetaan noin 150 osallistujaa. Konferenssin tarkoituksena on tarkastella innovaatioita ja innovaatiotoimintaa monista näkökulmista. PIN-C 2013 on jaettu viiteen teemaan (http://www.pin-c2013.org > Tracks):
1. Aesthetics of Designed Participation,
2. Design Anthropology and Social Innovation,
3. Social Shaping of Innovation in Organisations,
4. Participatory Business Design,
5. Innovation Policy and Local Participation.

Tiede-trackien lisäksi konferenssin uutuutena on soveltava teatteri innovaatiotoiminnassa -ohjelma, jonka tavoitteena on luoda dialogia näiden viiden teeman välille soveltavan draaman ja teatterin keinoin. Toisena uutuutena on tieteen taiteellistaminen. Lisäksi konferenssiin sisältyy innovaatiosessio-osuus.

Participatory innovation eli osallistava innovaatiotoiminta yhdistää sellaisia tieteen teorioita ja menetelmiä, joiden avulla organisaatioiden ulkopuoliset ihmiset voivat osallistua organisaation innovaatiotoimintaan. Konferenssissa tunnistetaan keinoja siihen, miten yksityinen ja julkinen sektori sekä yhteisöt voivat lisätä innovointimahdollisuuksiaan käyttäjien, työntekijöiden, alihankkijoiden, kansalaisten, jäsenten ja/tai muiden tahojen osallistamisen avulla. Keinoja tarvitaan strategisen tason, konkreettisten menetelmien ja päivittäisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Liike-elämä, julkiset toimijat sekä yhteisöt ovat entistä enemmän omaksuneet avointa innovaatiotoimintaa, koska on ymmärretty, etteivät innovaatiot synny vain yritysten ja muiden organisaatioiden sisällä. Innovaatiot syntyvät yritysten ja organisaatioiden sekä ulkopuolisten ihmisten välisen kanssakäymisen edistäminä, erilaisia lähtökohtia ja näkökulmia yhdistäen. Tieteen maailmassakin innovaatioiden syntyä edistävä merkittävä tieto kumpuaa sellaisten tieteenalojen väliltä, jotka eivät ole perinteisesti tehneet yhteistyötä.

PIN-C 2013 -konferenssiin on tulossa tutkijoita eri puolilta maailmaa esittämään tutkimuspapereitaan. Konferenssiin on saatu myös nimekkäät keynote speakerit Italiasta, Saksasta ja Britanniasta.

Konferenssin ilmoittautuminen on alkanut, edullisemman early bird -ilmoittautumisen määräaika on 24.3.2013.

Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot www.pin-c2013.org

sekä

Helinä Melkas,professori, TkT

Lappeenranta University of Technology
LUT Lahti School of Innovation

Saimaankatu 11 FI-15140 Lahti, Finland

Puh./Tel. +358 40 588 1400

e-mail: helina.melkas(at)lut.fi
www.lut.fi/lahti