Helsingin yliopisto organisoi koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian toiminnan uudelleen, toiminta Lahdessa jatkuu

Yhteistoimintaneuvottelut Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa ovat päättyneet, eikä irtisanomisilta vältytä. Palmenian toimintaa järjestetään uudelleen ensi vuoden alusta alkaen.

Kouvolan, Kotkan ja Lahden alueyksiköiden itsenäinen hallinnollinen asema lakkautetaan, mutta Palmenia jatkaa yhteistyötä alueiden toimijoiden kanssa.

– Alueellinen yhteistyö jatkuu. Helsingin yliopiston kaikkien tieteenalojen osaaminen on yhä Lahden ja muun Päijät-Hämeen alueen toimijoiden käytössä. Alkaneet ja tulevat koulutukset jatkuvat suunnitellusti, toteaa tiedottaja Ville Korhonen.

Helsingin yliopisto perusti jo viime vuonna Lahden tutkimus- ja opetusverkoston, joka kokoaa yliopiston toiminnot Lahdessa yhteen. (linkki)