Suomen Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahaston apurahat jaettiin Lahden Sibeliustalolla pidetyssä vuosijuhlassa 31.5.2023. Yhteensä rahasto jakoi myöntöinä 540 000 euroa. Apurahoja saivat myös Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston tutkijat Lahdessa.

Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija, fil. maisteri Niina Saartama sai pilaantuneiden alueiden kunnostusta orgaanisten aineiden avulla käsittelevään väitöskirjatyöhön kokovuotisen työskentelyapurahan eli 28 000 euroa.

Myös LUT-yliopiston väitöskirjatutkija, dipl. ins. Timo Elo sai kokovuotisen työskentelyapurahan biopolymeerikemian alan väitöskirjatyöhön.

Tiedekasvatustyötä tekevä Päijät-Hämeen LUMA-keskus sai 13 000 euron apurahan liikkuvan LUMA-toiminnan kehittämiseen ja käyttöönottoon Päijät-Hämeessä.

Muita apurahoja saaneita Lahden tiedeyhteisöstä olivat mm. Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija, fil. maisteri Hanna Rosti lintujen yksilöllisistä tunnistusta ja reviirianalyysiä käsittelevään väitöskirjatyöhön sekä LUT-yliopiston väitöskirjatutkija, kasvatust. lis. Anu Raappana nuorten yrittäjyyspotentiaalia ja yrittäjyyskasvatusta käsittelevän väitöskirjatyöhön.

Lisätietoa ja kaikki myönnöt Päijät-Hämeen rahaston sivuilla

Lahden Yliopistokampus onnittelee kaikkia apurahaa saaneita!