Fellmanniassa vietettiin innostuneita avajaisia.

Päijät-Hämeessä on ollut jo useita vuosia luonnontieteisiin ja matemaattisiin aineisiin keskittyvää luma-toimintaa ja aktiivista ympäristökasvatusta. Nyt avattiin oma LUMA-keskus samalla kun koko Suomen LUMA-keskusten verkosto aloitti 10-vuotista taivaltaan juhlivat viikot (31.10.-14.11.2013).

Oppimista ja oivaltamista

Tervehdyspuheessaan Lahden lukiojohtaja Heikki Turunen totesi, että uusia nokioita ei synny, jos koululaiset ja opiskelijat eivät omissa valinnoissaan osoita kiinnostusta luma-aineisiin mukaan lukien tietotekniikka. Sytykkeenä ja merkittävässä roolissa tässä asiassa on LUMA-keskusten tuoma oppimisen ja oivaltamisen ilo.

"Yhdessä olemme enemmän"

"Maija

Kansallisen LUMA-neuvottelukunnan puheenjohtaja ja tulevan LUMA-keskus Suomen johtaja, professori Maija Aksela sanoi kaiken toiminnan lähtevän opettajien avainaseman tunnustamisesta. LUMA-toiminnassa pyritään katalyytin tavoin yhdistämään yliopistollinen tieto ja opettajien työ kouluissa ja saamaan aikaan aktiivisia reaktioita. LUMA-keskukset tarjoavat opetusta, työkaluja ja verkostoja kaikille opettajille varhaiskasvatuksesta yliopistoihin saakka sekä yhteistä tekemistä eri-ikäisille lapsille ja nuorille.

Päijät-Hämeen LUMA-keskus tuo arvokkaan lisän 10 vuotta Suomessa vaikuttaneeseen LUMA-keskustoimintaan. -Täällä on innovatiivista ja monitieteistä osaamista sekä taitavia opettajia. Toivon, että keskuksenne innovaatiot tulevat koko Suomen käyttöön ensi viikolla avattavan LUMA-keskus Suomen kautta, sillä yhdessä olemme enemmän, totesi Maija Aksela.

Alueellisia verkostoja ja yhteistyötä

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen osa-aikaisena johtajana toimii lahtelainen Jarkko Lampiselkä, jolla on taustalla pitkä toiminta Helsingin yliopiston opettajakoulutuksessa luonnontieteellisellä alalla. – Haasteellisinta on vastata kysymykseen, miten nykyään pitäisi opettaa luma-aineita. Tarvitaan opettajille työkaluja, yliopisto- ja yritysyhteistyötä sekä maakunnallista ja kansallista verkostoitumista, hän totesi määritellessään keskuksen tavoitteita.

"Hollolan

Opettajien edustajana avajaisissa puhunut Hollolan lukion lehtori Eila Hämäläinen korosti, että kaikkien oppilaiden ei tarvitse valita luonnontieteitä omaksi urakseen, mutta kaikkien olisi ymmärrettävä luonnontieteistä niin paljon, että he voivat olla kestävän kehityksen ymmärtäviä kansalaisia. LUMA-toiminnan avulla konkretisoituu se, mistä ympäristössä ja luonnontieteissä on kyse. Opettajat toivovat lisätietoja, valmiita työpaketteja laitevuokrauksineen kokeiluihin, kummiluokkatoimintaa ja LUMA-yhdysopettajia. Oman alueen LUMA-keskus voisi myös koordinoida erilaisia projekteja ja auttaa tietokoneavusteisen opetuksen haltuunotossa.

Kilpailut, leirit ja kansainvälinen yhteistoiminta tuovat lisämausteita ja innostusta LUMA-toimintaan.

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen organisointi

Päijät-Hämeen LUMA-keskus organisoidaan Lahden Yliopistokampuksen yhteyteen ja käynnistysvaiheeseen kanavoidaan EU-rahoitusta, koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Tavoitteena on alueellinen yhteistyöverkosto, joka ylittää organisaatio- ja oppilaitosrajat. Yliopistojen kannalta LUMA-toiminta tarjoaa tärkeän väylän toimia yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja siirtää tietoa molempiin suuntiin.

Avajaisten yhteydessä esiteltiin verkostossa jo kokeiltuja luma-toimintamuotoja, lue lisää!

Päijät-Hämeen LUMA-keskukselle on avattu omat nettisivut, jotka täydentyvät toiminnan laajentuessa. Linkki www.luma.fi/phluma tai www.lahdenyliopistokampus.fi/phluma

Lisätiedot:

Kansallisen LUMA-neuvottelukunnan puheenjohtaja ja tulevan LUMA-keskus Suomen johtaja, professori Maija Aksela maija.aksela@helsinki.fi p. 050-5141450

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen johtaja Jarkko Lampiselkä jarkko.lampiselka@helsinki.fi puh 050-3182171

LUMA-keskukset ja muut LUMA-toimijat Suomessa http://www.luma.fi/

Kuvat Antti Sihlman