Päijät-Hämeen LUMA-keskus ja Tiedeluokka SOLU on saanut Lahden kaupungin Vuoden korkeakouluteko 2018 -tunnustuspalkinnon.

Vuoden korkeakoulutekotunnustus myönnettiin tänä vuonna toiminnalle, joka lisää lasten ja nuorten kiinnostusta luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian aloja ja niiden opiskelua kohtaan sekä kannustaa lapsia ja nuoria luovuuteen, kekseliäisyyteen ja yritteliäisyyteen. Toiminnan tavoitteena on myös tukea oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien opetusta ja harrastuneisuutta sekä lisätä suuren yleisön tietoisuutta LUMA-aineiden merkityksestä.

Lahden Yliopistokampuksen yhteydessä toimiva Päijät-Hämeen LUMA-keskus on osa Helsingin yliopiston koordinoimaa LUMA-keskus Suomea. Vuonna 2017 toimintaan osallistui yli 1000 lasta ja 45 koulua. Osana LUMA-keskusta toimii Tiedeluokka SOLU, joka on monipuolinen oppimisympäristö tiedekerhojen ja koulutusten pitämiseen sekä oppilasvierailujen toteuttamiseen. Lasten ja nuorten sekä koulujen innostus hyödyntää Tiedeluokka SOLUn tarjontaa kasvatti LUMA-toimintaan osallistuneiden määrää vuonna 2018 edelleen.

Valintatyöryhmä arvosti erityisesti LUMA-keskuksen arvokasta, pitkän tähtäimen työtä lasten ja nuorten parissa. LUMA-keskus on nykyisin kiinteä osa Niemen alueen osaamiskeskittymää ja tukee osaltaan Lahden kehittymistä korkeakoulukaupunkina. Tiedeluokka SOLU on mahdollistanut toiminnan laajentamisen ja se palvelee laajasti Päijät-Hämeen alueen oppilaitoksia. Yhteistyö Lahden kaupungin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä Yrityskylä Yläkoulun kanssa mahdollistaa tulevaisuudessa yhä useamman lapsen ja nuoren tutustumisen LUMA-aineisiin tekemisen ja oivaltamisen kautta.  Myös useat yritykset ovat lähteneet mukaan tukemaan LUMA-toimintaa, sillä nopeasti kasvava tarve osaajista on tunnistettu hyvin.

Lahden kaupunki myöntää vuosittain 4000 euron suuruisen tunnustuksen yhdelle tai useammalle organisaatiolle tai yksittäiselle henkilölle tuloksellisesta ja pitkäjänteisestä työstä tai uudesta lupaavasta avauksesta korkeakoulutuksen alalla.