Päijät-Hämeen LUMA-keskus sai apurahan vesistöjen suojeluun keskittyvän lukiokurssin järjestämiseen.

Päijät-Hämeen LUMA-keskukselle on myönnetty 7 000€ apuraha vesistöjen, erityisesti Itämeren suojeluun keskittyvän lukiokurssin kulujen kattamiseen. Kurssille osallistuu vuosittain 15 lukiolaista sekä Suomesta että Venäjältä. Sen järjestämiseen osallistuvat Lahden seudun ja Pietarin lukiot yhdessä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen ja Lahden seudun kehityksen (LADEC) sekä Pietarin Vesilaitoksen (Vodokanal) kanssa. Apurahan myöntänyt Cultura säätiö haluaa tuellaan mm edistää opiskelijaliikkuvuutta Suomen ja Venäjän välillä.