Helsingin yliopiston avoimella yliopistolla on uutta tarjontaa Lahdessa

Seuraavat kurssit alkavat lokakuun lopulla:

Maaperäekologia 3 op –kurssin tavoitteena on oppia perusteet maaperän eliöyhteisön rakenteesta ja toiminnasta, eliöiden vuorovaikutussuhteista sekä maaperän keskeisistä toiminnoista kuten hiilen ja ravinteiden kierrosta. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät maaperän eliöyhteisön rakenteen ja toiminnan välisen yhteyden sekä maanpäällisen ja maanalaisen ekosysteemin vuorovaikutukset.

Kurssi suoritetaan monimuoto-opintoina, joihin kuuluu luentotallenteiden kuuntelua, verkkokeskustelua ja -tehtäviä sekä verkkotentti.

Kaunokirjallisuuden tulkinta 5 op -kurssilla tutustut länsimaisen kirjallisuuden merkki- ja marginaaliteoksiin antiikista nykyaikaan. Jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa ja lähestymistapansa (mm. karnevalismi, narratologia, ekokritiikki jne.). Esseiden lisäksi kurssilla tehdään kaikenlaisia mukavia pieniä tehtäviä, kuten lyhyt oma kaunokirjallinen teksti.

Luennot ti ja ke 27.10.–25.11.2015 klo 17.00–18.30 Kannaksen lukiolla (Kannaksenkatu 20).

Lisätiedot molemmista kursseista

http://www.avoin.helsinki.fi/ajankohtaista/2015/opintoja_lahdessa.htm