Abstrakti- ja sessioehdotukset Lahden tiedepäivään tulee lähettää viimeistään 2.9.2018.

Kuudestoista Lahden tiedepäivä – Lahti Science Day järjestetään tiistaina 13.11.2018 klo 9–16 FellmanniCampuksella (Kirkkokatu 27, Lahti).

Tapahtuman järjestävät Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden Yliopistokampus ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen kampus.

Lahden tiedepäivä on suunnattu suurelle yleisölle ja sen tarkoituksena on tuoda esille Päijät-Hämeen alueella tai alueesta tehtävän tutkimus- ja kehitystyön tuloksia ja merkitystä alueen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Tiedepäivän teemat ovat hyvinvointi, ympäristö, elinvoimainen alue ja sujuva arki.

Yksittäisten esitysten lisäksi voi tiedepäivään tarjota järjestettäväkseen myös kokonaista sessiota sisältöineen. Jokaisesta esityksestä on lähetettävä abstrakti arvioitavaksi.

Lähetä abstrakti- tai sessioehdotuksesi viimeistään 2.9.2018 käyttäen sähköistä lomaketta.

Tapahtuman verkkosivut: www.lamk.fi/lahdentiedepaiva

 

The sixteenth annual Lahden tiedepäivä – Lahti Science Day will be held at the FellmanniCampus (Kirkkokatu 27, Lahti) on Tuesday, 13th of November 2018 at 9.00 a.m. – 4.00 p.m. The seminar is organised by the Lahti University of Applied Sciences, the Lahti University Campus and the Haaga-Helia University of Applied Sciences Vierumäki Campus.

Lahti Science Day is targeted at the general audience and aims to explore a wide spectrum of research and development activities carried out in the Päijät-Häme region. The aim is also to assess how this work promotes business and well-being in the area.
The themes of the Lahti Science Day are well-being, environment, the vital area and the smooth everyday life.

In addition to individual presentations, it is also encouraged to propose a whole session to be organized and held by the proposer(s). Each presentation must be submitted for abstract evaluation.

All proposals should be send in by 2nd of September 2018 with this form

The website of the event: www.lamk.fi/lahdentiedepaiva