Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin REHOME-projekti ja siitä syntynyt oivaltava tulevaisuuden sanitaatioratkaisu REHOME Toilet on saanut Lahden kaupungin Vuoden korkeakouluteko 2019 -tunnustuspalkinnon.

Lahden kaupunki järjestää vuosittain Korkeakouluteko-kilpailun, jossa palkitaan teko, joka on ansiokkaasti edistänyt Lahden kaupungin kehittymistä korkeakoulukaupunkina. Tänä vuonna valintaryhmä valitsi voittajaksi Muotoiluinstituutin kansainvälistä mainetta niittäneen REHOME-projektin, jonka myötä Muotoiluinstituuttiin on syntynyt oma REHOME-huonekalujen oivaltava ja innovatiivinen tuoteperhe. Aaltopahvista ja vanerista valmistettuja kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä REHOME-huonekaluja voidaan käyttää äkillisiin kotimaisiin ja globaaleihin tarpeisiin erilaisissa väliaikaisasumisen tarpeissa, kuten kriisialueilla hätämajoituksessa, pakolaisympäristöissä tai esimerkiksi festivaalien ja muiden isojen tapahtumien yhteydessä.

REHOME-projektia ovat toteuttaneet Lahden ammattikorkeakoulun muotoilun lehtori Vesa Damski ja projektipäällikkö Katariina Mäenpää yhdessä opiskelijoiden kanssa. Uusin tuoteperheen lisäys on REHOME Toilet-kuivakäymäläratkaisu, joka syntyi ajankohtaisiin tarpeisiin sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opiskelijoiden Sara Auvisen ja Tiia Jokisen rohkealla ja ennakkoluulottomalla tekemisellä. Tämänvuotisilla Habitare-messuillakin tunnusta saaneen projektin keskiössä on kotimaisesta biopohjaisesta materiaalista täysautomaationa valmistettava erotteleva kuivakäymäläyksikkö, joka on litteän pakkauksensa ansiosta helposti kuljetettava ja sen kokoaminen käyttökohteessa on vaivatonta. Konseptin tavoitteena on mm. parantaa hygieniatasoa ja ennaltaehkäistä bakteeriperäisten epidemioiden syntymistä, tuottaa puhdasta lannoitetta hyötykäyttöön, pienentää vesijalanjälkeä ja tuottaa taloudellisia säästöjä. Lisäksi käymäläyksiköt voidaan tarvittaessa kytkeä toisiinsa suuriksi kokonaisuuksiksi, joissa turvallisuutta on vaivatonta valvoa.

Korkeakouluteko-kilpailun valintatyöryhmä arvosti erityisesti Muotoiluinstituutin REHOME-projektin innovatiivista tulokulmaa ja pyrkimystä ratkaista merkittäviä globaaleja haasteita pitkäjänteisellä otteella ja kokonaisella tuoteperheellä. REHOME-projekti tukee vahvasti Lahden kaupungin strategisia tavoitteita ympäristön ja muotoilun saralla ja on osoitus siitä, että Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 tarjoaa näköalapaikan ainutlaatuisille ympäristö- ja muotoilualan innovaatioille.

– – ”REHOME-projektissa kulminoituu lahtelainen muotoilu-, ympäristö- ja huonekaluosaaminen globaalissa kontekstissa. Koko projektin lisäksi REHOME Toilet on upea osoitus siitä, miten Lahdessa korkeakouluopiskelijat ovat aidosti mukana ratkaisemassa isoja kansainvälisiä ongelmia. Opiskelijoilla on valtavaa innovaatiopotentiaalia, ja tästä Saran ja Tiian käymäläratkaisu on upea konkreettinen esimerkki ja ansaitsee valintaryhmän erityismaininnan”, kertoo valintaryhmän puheenjohtaja Valtteri Simola.

Lahden kaupunki myöntää vuosittain 4000 euron suuruisen tunnustuksen yhdelle tai useammalle organisaatiolle tai yksittäiselle henkilölle tuloksellisesta ja pitkäjänteisestä työstä tai uudesta lupaavasta avauksesta korkeakoulutuksen alalla. Tänä vuonna 3000 euroa suunnataan Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin REHOME-projektin jatkokehittämiseen. Lisäksi opiskelija Sara Auviselle ja opiskelija Tiia Jokiselle myönnetään 500 euron kannustusstipendit REHOME Toilet-toteutuksesta.

Rehome Toilet -prototyyppi on toistaiseksi nähtävillä Mukkulankadun Niemi-kampuksella B-siivessä auditorioiden läheisyydessä – mene tutustumaan!

Korkeakouluteko-kilpailu on osa Lahden kaupungin strategista ”Lahti opiskelukaupunki”-kärkihanketta ja kilpailu on toteutettu vuosittain aina vuodesta 1995 alkaen.

Lisätietoja 2019 Korkeakouluteko-kilpailusta:

Valintatyöryhmän puheenjohtaja, Lahden teollisuusseuran toiminnanjohtaja Valtteri Simola 050 5556827
Valintatyöryhmän sihteeri Henna Eskonsipo-Bradshaw 044 4820838

Aiemmin vuoden korkeakoulutekotunnustuksella huomioidut:
1995 Lahden ammattikorkeakoulu
1997 Teknillisen korkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun verkostoyliopistotoiminta
1998 Käsityötieteen koulutuskokeilu
1999 Teknillisen korkeakoulun Aluetalousinstituutti
2000 Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti
2001 Lahden yliopistokeskuksen perustaminen
2002 Korkeakoulutasoisen ympäristöbiotekniikan opetuksen ja tutkimuksen käynnistäminen Lahdessa
2003 Hyvinvointipalveluiden tutkimus- ja kehittämistoiminta Helsingin yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenian Lahden yksikössä
2004 XXIX SIL kongressi ja Lahden ammattikorkeakoulun innovaatiokeskuksen perustaminen
2005 Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma ja Ympäristötekniikan DI-ohjelma
2006 Suomen ammattikorkeakoulujen yrittäjyysverkosto FINPIN
2007 Lahden ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinja ja Ympäristöalan tutkimuksen, koulutuksen ja yritystoiminnan keskittymän muodostuminen Niemen alueelle
2008 Professori Vesa Harmaakorpi, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
2009 Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus- ja kehittämishanke
2010 Uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energon
2011 Oppimiskeskus Fellmannia
2012 Lahden tiedepäivä
2013 Fellamanin pelto -performanssi – taiteilija Kaisa Salmi
2014 Lahden ammattikorkeakoulun kampusradio eli LiMu Radio
2015 Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin ajoneuvomuotoilun koulutus
2016 Pääsihteeri Senja Jouttimäki, Lahden Yliopistokampus
2017 LUT-korkeakoulut -konsernin muodostaminen ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston toiminnan laajeneminen
2018 Päijät-Hämeen LUMA-keskus ja Tiedeluokka SOLU